20. 8. 2018, 11:25

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Jak přesvědčit hejno o své vizi


Přátelé cizích lidí jsou lepší propagátoři než vy z toho prostého důvodu, že oni jsou přáteli těch lidí a vy ne.18. 3. 2012

Ale ještě než se pustíme do propagace, zamysleme se na chvíli nad podstatou hejna.

V předchozí kapitole* jsme hodně mluvili o formálních strukturách hejna. Udržujte velikost pracovních skupin kolem sedmi lidí, rozdělujte neformální skupiny blížící se k počtu 150 lidí na dvě. To nejspíš překvapí ty z vás, kteří věří a možná i trvají na tom, že hejno musí být bez vůdce a zcela spontánní.

*) Toto je úryvek z připravované knihy Swarmwise. Ta „předchozí kapitola“ ještě nebyla zveřejněna.

Já na organizace bez vůdců nevěřím. Kolem sebe můžeme pozorovat, že změny přicházejí vždy, když je lidem umožněno navzájem se inspirovat k velkoleposti. To je vůdcovství. To je přímo učebnicová ukázka vůdcovství.

Oproti tomu když máte obří shromáždění lidí, kteří jsou nuceni shodnout se na každém kroku, včetně významu pojmu shoda a postupů pro její dosažení, pak něčeho dosáhnete jen těžko.

Proto když budujete hejno, je nezbytně nutné, aby všichni měli pravomoc konat v hejnu jen na základě vlastního přesvědčení, že to podle nich pomůže naplnit jeho cíl — ale nikomu nesmí být dovoleno udělit si pravomoc omezovat ostatní, ať už na vlastní pěst nebo početní převahou.

Tento koncept — že lidem je dovoleno, doporučeno a očekává se od nich, že na sebe vezmou pravomoc mluvit a jednat jménem hejna, ale v žádném případě pravomoc omezovat to samé právo ostatních — je pro spoustu lidí těžko pochopitelný. Byli jsme tak důsledně trénováni vnímat moc jako moc, nehledě na to, zda nad naším vlastním jednáním nebo nad jednáním ostatních, že je tento zásadní rozdíl třeba aktivně vysvětlovat. Těmto mechanizmům se ještě budeme podrobněji věnovat v páté kapitole, kde budeme probírat, jak vytvořit pocit začlenění a zabránit vzniku obav při formování základní motivace hejna.

Důsledkem toho pokud někdo věří, že hejno by v zájmu naplnění svých cílů mělo provést určitý krok, pak stačí, aby se do toho sám pustil. Když ostatní budou souhlasit, že tento krok je přínosný, přidají se k dané činnosti.

Jsou dva klíčové důvody, proč by hejno nemělo být bez vůdce. Určitě jste si všimli, že se stále odvolávám na „jeho cíle“. Ty pocházejí od vás, zakladatele hejna. Kdybyste hejnu dovolili začít diskutovat o smyslu vlastní existence, okamžitě by ztratilo schopnost lákat nové lidi — kteří jsou přece přitahováni k hejnu, aby dosáhli určitého cíle, a ne z nějakého obecného pocitu společenské soudržnosti.

Druhým důvodem jsou přímo tyto mechanizmy, kultura hejna dovolující lidem jednat. Tyto hodnoty budou pro úspěch hejna klíčové a jsou zvoleny a ustanoveny vámi jako jeho zakladatelem. Když hejno začne diskutovat o svých postupech pro řešení sporů, což vlastně znamená, že už ani neexistuje postup, jak se shodnout na dosažení dohody, aktivismus nezbytný pro hlavní cíl uvízne na mrtvém bodě.

Proto věřím, že hejna bez vůdců ve finále nejsou schopná dosáhnout hmatatelné změny světa. Kostra, kultura a cíle hejna musejí vycházet ze zakladatele. Ve firemním prostředí bychom tomu říkali „poslání a hodnoty“.

Ale stejně tak věřím i v konkurenci mezi mnoha prolínajícími se hejny, takže aktivisté mohou volně vplouvat a odplouvat z organizací, které nejlépe vyhovují změně, kterou by ve světě chtěli vidět. Jedno hejno bojující za daný cíl nijak nebrání ostatním dělat to samé, byť třeba s trochu jinou sadou parametrů.

Takže závěrem tohoto malého introspektivního zamyšlení je, že vize konečných cílů hejna pochází, a musí pocházet, od vás — jeho zakladatele. Jenže jak ještě uvidíte, to vůbec neznamená, že byste mohli ovládat poselství předávané každému jednotlivci nebo že byste se o to dokonce měli snažit. Naopak byste měli podporovat pravý opak.

Vy dodejte vizi. Mluvit bude hejno.

Tradiční marketing tvrdí, že aby poselství proniklo, musí zůstat konstantní. Moje zkušenost říká, že to jsou totální žvásty.

Je dost dobře možné, že rutinní vzorce nákupů nebo rutinní volební vzorce lze ovlivnit pomocí slaboduchých zpráv typu jedna velikost pro všechny. Ale když chcete aktivisty, lidi, kteří pro dobrou věc nelitují námahy, tak hrajete úplně jinou hru.

Když hledáte aktivisty, tak vás nezajímají rutinní vzorce. Chcete lidi překypující energií, kteří se cítí jako vládci světa a nemohou se dočkat, až vlastníma holýma rukama něčeho dosáhnou.

Zkuste toho dosáhnout pomocí reklamy v televizi. To nejde. Ať za to utratíte kolik milionů chcete, není to možné. (Nehledě na fakt, že hejna se v první řadě formují v prostředích trpících nedostatkem peněz.)

„Člověk se nenechá zabít pro půl pence denně nebo bezvýznamné vyznamenání. Abyste ho uchvátili, musíte mluvit k jeho duši.“ — Napoleon Bonaparte

Náš jazyk je společenským odznakem. Záleží na naší volbě slov, stejně jako na drobných detailech ve výslovnosti a načasování. Náš jazyk je odznakem příslušnosti ke skupině, a co je důležitější, i vyloučení ze skupiny.

Když za vámi někdo přijde a řekne vám faktické tvrzení jazykem, který máte přiřazený ke skupině, kterou nemáte rádi, s vysokou pravděpodobností to tvrzení odmítnete jako nepravdivé, přestože skutečně může být pravdivé. Naopak když vám faktické tvrzení řekne někdo, kdo se obléká, mluví a chová v souladu s vašimi společenskými názory, s velkou pravděpodobností to tvrzení přijmete jako věrohodné a možná ho blíže přezkoumáte později.

Zní to samozřejmě. Přesto to před nástupem hejn na scénu nikdo pro propagaci myšlenek nepoužíval.

Postup je až směšně jednoduchý: vysvětlete svoji vizi všem a nechte tisíce aktivistů přeložit vaši vizi do slov, která se hodí do jejich specifického společenského prostředí. Nevytvářejte zprávu typu jedna velikost pro všechny, kterou se všichni budou muset naučit. Ta jedna velikost nebude sedět nikomu.

Dám vám konkrétní příklad. Když přednáším o příležitostech spojených se zastaralostí kopírovacího průmyslu, dokážu mluvit v mnoha různých jazycích. Kdybych měl přednášet davu liberálních podnikatelů, říkal bych něco takového:

„Existuje tu obrovská příležitost v podobě zkrácení hodnotového řetězce. Prostředníci kopírovacího průmyslu už do koncových produktů a služeb nepřidávají žádnou hodnotu, a tak na fungujícím trhu sami od sebe vymřou. Jenže je tu problém, protože jejich monopol tomu brání. Proto musíme tomuto zkrácení pomoct, protože odstranění této režie umožní růst celkového trhu, budoucí příležitosti pro umělce-podnikatele a nahrazení zastaralých pracovních míst novými.“

Jenže kdybych přednášel temně rudým komunistickým skupinám, které oslavují Frakci Rudé armády jako hrdiny, zvolil bych jiný jazyk:

„Podle mě je fantastické, že kulturní dělníci konečně převzali kontrolu nad svými výrobními prostředky a že konečně mají možnost svrhnout překupnické kapitalistické parazity, kteří na jejich tvrdé práci desítky let profitovali. Měli bychom pomoct našim bratrům a sestrám tuto změnu uskutečnit a vytvořit z ukořistěných zisků překupníků nová pracovní místa pro naši kulturu.“

Z faktického hlediska jsou oba výroky zcela identické. Říkám v nich naprosto tu samou věc. Jenže každá z těch formulací by na opačnou skupinu nefungovala; vyrazili by vás ze dveří a zájem o vaše hejno by byl nadobro ztracen.

Pravda, tato dvě prostředí jsou extrémní protiklady, aby byla podstata jasná. Ale i nepatrný náznak nečlenství může způsobit, že vaše myšlenka a vize bude v diskuzi zavržena.

Proto potřebujete aktivisty — tisíce — aby vaši vizi přeložili do tolika různých společenských prostředí, kolik máte aktivistů. Jen tak budete moci svou vizí uchvátit jejich přátele, až ta vize bude obalena jazykem příslušného společenského prostředí.

Nemyslete si, že pro každé prostředí to zvládnete sami. Nemůžete ovládat všechny detaily jazyka a společenských norem. To nikdo neumí. Já sice umím zhruba přizpůsobit jazyk díky dlouholetému tréninku v různých prostředích, ale nemohu snadno změnit svůj vzhled. Když na prezentaci dorazím v obleku a najdu tam ležérní hipíky, tak jsem skončil. Ať potom řeknu cokoliv, jejich dojem už to nezmění.

Také je důležité a nezbytné, aby vašim aktivistům bylo doporučováno nejen vaši vizi překládat, ale také ji podrobně rozvíjet a uplatňovat na konkrétní scénáře. V politickém hejnu to například znamená, že potřebují umět za pochodu překládat obecné principy do konkrétní politiky a vyjadřovat ji v jazyce vhodném pro dané prostředí — vždy bez nutnosti žádat o dovolení. Můžete tu uplatnit pravidlo tří aktivistů, nebo můžete rovnou všechny zmocnit jen tak. Když to začne fungovat bez jakéhokoliv centrálního plánování a kontroly, hejno začne doopravdy létat.

Samozřejmě se v hejnu objeví lidé, kteří budou mít námitky proti tomu, jak ostatní interpretují vizi a obecné principy. To nás přivádí zpět k rozdílu mezi zmocněním samotných aktivistů a mocí plést se do práce ostatním. Nabízí se zlaté pravidlo sítě: „Když vidíte něco, co se vám nelíbí, přispějte něčím, co se vám líbí.“

Toto pravidlo je naprosto zásadní a vy ho musíte vymáhat.

Jedna z nejhorších věcí, které se mohou stát hejnu, je vznik kultury řízení ze zadní sedačky, kde ti, kteří jednají, jsou za to trestáni — a vaší zodpovědností je zajistit, aby lidé, kteří jednají, za to byli odměňování, dokonce — zvláště — dokonce i když si myslíte, že neudělali úplně správnou věc.

Jinak vznikne kultura řízení ze zadní sedačky, která trestá ty, kteří podstupují riziko a dělají věci, ve které věří, což je kriticky důležité pro inspirování zbytku hejna. Když se to neděje, protože lidé se bojí cokoliv dělat, hejno vymře.

Výňatek z připravované knihy

Toto je část pracovní verze připravované knihy Swarmwise, která vyjde v první polovině roku 2012. Bude to návod, jak sehnat a vést desítky tisíc aktivistů s cílem změnit svět k lepšímu bez přístupu k penězům, zdrojům nebo slávě. Kniha je založena na Falkvingeho zkušenostech s vedením švédské Pirátské strany od nuly do Evropského parlamentu a zabývá se všemi stránkami vedení hejna aktivistů k úspěchu u běžné veřejnosti.

Původní zdroj: Rick Falkvinge Selling Your Vision With A Swarm.


 
Datum: 18. 3. 2012, Autor: překlad Martin Doucha
Přečteno: 5789x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

24. 3. 2012 long Dobrý článek
22. 3. 2012 Mirka čp
19. 3. 2012 Kuky Asi si oddechnete,
18. 3. 2012 dopr Broochu
18. 3. 2012 Anon Re: Broochu
20. 3. 2012 Brooch Re: Broochu
18. 3. 2012 Anon Protest proti Datalagringsdirektivet ve Švédsku

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 89315
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5784
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Piráti
články v rubrice

12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
28. 4. 2013 | 63533
Zkorumpované banky, zkorumpovaný kopírovací průmysl: Jaktože můžou externalizovat své obchodní problémy?
1. 4. 2013 | 261
Je konec
16. 3. 2013 | 377
Piráti zvou příznivce k otevřenému překladu knihy CryptoParty Handbook
8. 3. 2013 | 922
Evropský parlament bude příští úterý hlasovat o zákazu veškerého porna v "médiích". Ano opravdu. Podnikněme okamžitou akci!
3. 3. 2013 | 5812
Guerilla Open Acces Manifesto: Otevřme přístup sami
14. 2. 2013 | 193
Jsou nároky isify a LogiCallu z vymáhání práv k fotografiím oprávněné?
14. 2. 2013 | 118
Nové Pirátské dvanáctero aneb jak se z toho nezbláznit
10. 2. 2013 | 421
Soud pro lidská práva: Tresty za sdílení souborů jsou porušením lidských práv
20. 1. 2013 | 40288
Sledujuseriály.cz opět v provozu
7. 1. 2013 | 10154
Kampaň za referendum na Praze 7
1. 1. 2013 | 50673
Novoroční řeč pirátského kapitána Ivana Bartoše
19. 12. 2012 | 5079
Kulatý stůl iniciativ 17.12.2012
16. 12. 2012 | 889
Britská bitva o Pirátskou zátoku
6. 12. 2012 | 159
Piráti nabízejí místa ve volebních komisích pro volbu prezidenta
30. 11. 2012 | 224881
Lidé si přejí zrušit OSA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 89315
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33514
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5784
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.