20. 8. 2018, 17:13

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Obhajoba neobhajitelného: Dětská pornografie


V tomto článku se formou fiktivního rozhovoru snažím vysvětlit svůj pohled na problematiku kriminalizace dětské pornografie a snažím se ukázat, že současný stav je absolutně zvrácený a škodlivý.16. 12. 2011
Pojem dětská pornografie je ve společnosti zakořeněn v silně negativní konotaci. Tato negativita jde mnohem hlouběji než je obvyklé u jiných kontroverzních témat. Například trestný čin vraždy je stejně jako dětská pornografie nelegální, jeho nezákonnost vychází ze společenského pohledu, který vraždu správně chápe jako nepřijatelný čin. U dětské pornografie vychází naopak chápání společenské nepřijatelnosti z její nezákonnosti. Kvůli tabuizování a neznalosti tohoto tématu je pohled většiny společnosti řízen prakticky výhradně zákonem. Podobně jako u dětské pornografie je společenský pohled „ze zákona“ vytvářen například u problematiky drog nebo kopírování, nemohu si však vybavit případ, kdy byl tento přetlak zákonné autority tak velký jako u dětské pornografie.

Tak ty chceš legalizovat zneužívání dětí? Zbláznil ses?

To nechci, chci děti chránit před zneužitím, chci legalizovat dětskou pornografii.

To je přece jedno a to samé! Dětská pornografie = zneužití dítěte.

Určitě se shodneme na tom, co je to zneužití dítěte. Zákony bránící zneužití dětí jsou v tomto kontextu správné a každé zneužití dítěte musí být potrestáno. U dětské pornografie však zákon netrestá zneužití dítěte, vlastně v celém zákonu o zneužití není ani slovo. Trestá tři věci: výrobu, držení a šíření dětské pornografie.

Ale pořád tam dochází ke zneužití dítěte!


Při jednom konkrétním způsobu výroby ano, ale existují i spousty dalších způsobů výroby, kdy dítě zneužito není, protože prostě není při výrobě přítomno.

Jak si to jako představuješ?


Četl jsi Lolitu od Nabokova? To je dle zákona dětská pornografie. Myslíš si, že při psaní tohoto románu došlo ke zneužití dítěte? Kvůli tomu, že zákon zakazující dětskou pornografii nemluví vůbec o zneužití dítěte, jsou všechna díla zobrazující sexuální motivy dětských postav automaticky považována za dětské porno a tudíž za trestné. V naší zemi nesmíš vlastnit ani hentai (japonská kreslená pornografie) s touto tematikou, není možné legálně takový film vytvořit počítačovou animací (a počítačové rendery dokáží být k nerozlišení od reality), nemůžeš ani upravit speciálními efekty film s dospělými herci tak, aby vypadali jako děti. Přitom to jsou všechno příklady, kde dítě při výrobě nefiguruje.

Smyslem je ale ochrana dětí. Výroba je zakázána pro jistotu všechna, protože nejde dost dobře poznat, jestli ke zneužití dítěte došlo.


Proč je tedy dovoleno ve filmech zobrazovat násilí? Proč je dovoleno zobrazit ve filmu vraždu? Tam přece taky nemůžeš poznat, jestli někdo nepřišel k újmě.

To je něco jiného, vraždy a násilí točí renomovaná filmová studia, producenti dětské pornografie nejsou pod žádnou kontrolou.


Ale to je přeci kvůli tomu, že je natáčení dětské pornografie ilegální. Když by nelegální nebylo, dostalo by se producentům stejné, ne-li větší kontroly než je tomu u pornografie zachycující dospělé osoby.

Pedofilové ale budou chtít zobrazení reality, budou tlačit na výrobce, aby pro výrobu zneužili skutečné děti. A někteří producenti to udělají.


Tohle bude přece pořád trestné. Když producent klasického filmu místo triku natočí skutečnou vraždu, tak toho, kdo vraždil čeká vězení a pokud se na tom podílel i producent, půjde sedět taky.

Ale když bude dětské porno legální, bude o něj přece větší zájem a najde se víc takových producentů. Je mi jedno, že půjde sedět, nechci aby byly zneužity děti!


Mýlíš se, je to naopak. Na trhu, kde je dětská pornografie nelegální existuje převis poptávky nad nabídkou, na legálním trhu dojde brzy k nasycení a tlak na výrobu poklesne. Dojde k tlaku na cenu a v takové situaci by bylo zneužití dítěte do filmu dokonce (krom legální a společenské i) ekonomická sebevražda.

Dostatek produktu na trhu podpoří i poptávku.

Pedofilie není nakažlivá ani záviděníhodná. Pedofilové potřebují uspokojit svůj chtíč. Tenhle trh má prakticky konstatní velikost a (ne)legalita dětské pornografie na jeho velikost nemá vliv.

Dobře, ty ale navrhuješ zrušit celý zákon, tedy i legalizovat způsoby výroby, při kterých ke zneužití dochází.


I kdybychom takovou výrobu legalizovali, samotné zneužití dítěte zůstane trestné, ať už u toho někdo drží kameru nebo ne. Můžeme se bavit o tom, že zneužití, při kterém dochází k výrobě pornografie, bude trestáno přísněji. Současný stav je ale převrácený a nesmyslný.

Krom výroby je ilegální i distribuce. Nechci, aby bylo legální šířit dětské porno, při kterém ke zneužití již došlo. Taková díla už existují a legalizací distribuce by se dostala na legální trh. Je to jako by ty děti byly zneužity znovu a znovu.


Tato představa je opět mylná. Například v Německu existuje organizace sdružující osoby, které byly jako děti zneužity pro dětskou pornografii. Když byly diskutovány možnosti zavedení cenzury, zabraňující šíření dětské pornografie na Internetu, tito lidé byli první, kdo byl proti jakémukoliv omezení distribuce dětské pornografie. Taková cenzura pro ně prostě znamená snahu dívat se jinam a zametat problém pod koberec. Doslova se nechali slyšet: „Je to, jako byste nás znásilnili podruhé.“

To, že jim takové šíření nevadí, je možná jenom další důsledek zneužití.


Neřekl jsem, že to obětem nevadí. Chápou ale, že cenzura těchto děl bude mít jediný důsledek: Pedofilové se neuspokojí nad již existujícím dílem a budou hledat uspokojení jinde. Třeba u současných dětí. A to jim vadí mnohem, mnohem víc.

Já ale vůbec nechci, aby se dětské porno k pedofilům dostalo, držení je nelegální proto, že s jídlem roste chuť a pedofily, kteří budou mít přístup k dětské pornografii, to vyprovokuje k tomu, aby zneužili skutečné dítě! To je přece přesně smyslem toho zákona, zabránit zneužití dítěte, a ty bys toto legalizací držení znemožnil.


Představa, že pedofil po shlédnutí dětského porna půjde a znásilní dítě, je zcela ekvivaletní tomu, že bych si v trafice koupil Hustler a pak kvůli tomu znásilnil trafikantku. Mícháš dohromady dvě různé věci. Ppedofilie není sexuální násilnictví. To je úplně jiná porucha a i když se někdy vyskytují současně, takových případů je minimum. Každý sexuolog ti potvrdí, že s jídlem u pedofie prostě chuť neroste. Naopak, pokud bude mít pedofil možnost se uspokojit nad pornem, bude mít o děti minimální zájem. Pravidelný přistup k dětské pornografii vede dle sexuologů ke stabilizaci jedince a snížuje jeho nebezpečnost.

Takoví jedinci mají být stejně izolováni od společnosti v ústavech. Zdravá společnost nepotřebuje legální dětskou pornografii stejně tak jako nepotřebuje takové vadné jedince.


Nemůžeme izolovat jedince od společnosti jenom kvůli tomu, že se narodil se sexuální poruchou. To bychom mohli takto začít zavírat do ústavu homosexuály, pak příjdou na řadu vyznavači BDSM a fetišisti a nakonec tam skončí každý, kdo provozuje jinou než misionářskou polohu potmě a potichu. Od společnosti je třeba izolovat takové jedince, kteří se dopustí vůči společnosti nebo jinému jednotlivci činu, který lze považovat za poškozující. Pedofilové, kteří dokáží ovládat svou poruchu a tudíž se žádného takového činu nedopustí, mají plné právo být členy společnosti. Dětská pornografie pedofilům pomáhá svoji poruchu kontrolovat, její kriminalizace způsobuje pravý opak. Právě proto tvrdím, že legalizace dětské pornografie děti chrání.

Já tomu prostě nevěřím. Když by to bylo jak říkáš, proč máme takový zákon? Proč žádný jiný politik neobhajuje tuto verzi?


Těch důvodů je několik. Historicky byla (nejen dětská) pornografie chápána jako něco nemravného a nemravné věci bylo třeba vymýtit. Mnoho zákonů bylo ovlivněno podobným morálním pohledem. Zároveň je toto téma dodnes značně tabuizováno. Pak už stačí malé nepochopení problematiky, trocha populismu či lobby a máme tu zákon, který je naproto v rozporu s původním záměrem. Ostatně, takových zákonů není málo. Všichni víme, jakou kvalitu má legislativní činnost našeho Parlamentu. Existují také zájmové skupiny, kterým kriminalizace dětské pornografie vyhovuje z jiných důvodů než je ochrana dětí. Kopírovací průmysl miluje zákony proti dětské pornografii. Pokud totiž zákon stanoví, že je šíření nelegální, nutí například poskytovatele internetového připojení k zajištění nedostupnosti takových děl a tedy prakticky k cenzuře. A jakmile máme jednou zavedeny nástroje pro cenzuru, je pak velice jednoduché (a především levné) je použít pro další účely. V případě kopírovacího průmyslu je to použití cenzury k prosazování kopírovacího monopolu. Nelze se divit, že politici takovým skupinám jdou na ruku. Takové cenzurní nástroje lze samozřejmě využít i k potlačení nepohodlných politických názorů.

To zavání spiknutím…


Jenom říkám, že kriminalizace dětské pornografie některým skupinám usnadňuje cestu k prosazení svých zájmů a to i za cenu kriminalizace občanů, kteří společnosti nijak neškodí, a za cenu zvýšení ohrožení dětí. Dětská pornografie nemá pro společnost ani jeden škodlivý důsledek, její kriminalizace ano. Zákony, které společnosti škodí, musíme zrušit. Navíc, vždyť přeci jde o bezpečnost našich dětí.

Autor článku nepodporuje zneužívání dětí a jako každému se mu taková představa hnusí. S kriminalizací dětské pornografie jsme však vylili vaničku i s dítětem a současná právní úprava jde absolutně proti původnímu záměru. Zákaz distribuce a držení dětské pornografie lze zrušit okamžitě a toto bude mít pozitivní efekt na bezpečnost dětí. Zákaz výroby lze redukovat na odstavec v zákonu o ochraně dětí před zneužitím a to zvýšením trestu za takové zneužití dítěte, při kterém došlo k výrobě dětské pornografie.
 
Datum: 16. 12. 2011, Autor: krtek.net
Přečteno: 119518x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 10 čtenářů, celková známka je 1.1.
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

31. 3. 2013 Kesti Kde stahovat
29. 9. 2012 Maria autor?
31. 8. 2012 pragerz Jako rozebral to autor pěkně :)
1. 4. 2012 mm usuzování z celku na jednotlivce
23. 7. 2013 Weles Re: usuzování z celku na jednotlivce
18. 2. 2012 Eler Michal Jste úchylové?
1. 4. 2012 krtek.net Re: Jste úchylové?
28. 1. 2012 dd Pedo
28. 1. 2012 dd Pedo
27. 1. 2012 rqzvslkoaf cTYBKtrddTzUNtLG
27. 1. 2012 Crissy tphbUhVnTfylXP
30. 12. 2011 Ikar Péčko obecně
12. 2. 2012 Amnesia Re: Péčko obecně
23. 12. 2011 nick07 MIMO a MIMO
23. 12. 2011 Linuxový otaku Re: MIMO a MIMO
19. 12. 2011 Linuxový otaku Obhajoba hentai anebo co "medvídci" zapoměli napsat...
19. 12. 2011 Linuxový otaku Re: Obhajoba hentai anebo co
22. 12. 2011 Pedobear Re: Obhajoba hentai anebo co
30. 1. 2012 Shi Re: Obhajoba hentai anebo co
19. 12. 2011 Vladimír Jak to řeší SAUDOVÉ..
30. 1. 2012 Shi Re: Jak to řeší SAUDOVÉ..
19. 12. 2011 Pedobear Byl jsem tu
12. 1. 2012 eonookcbzz LzLeeYKhuFAuyeYIE
18. 12. 2011 JK Potírání DP je ničení důkazů
18. 12. 2011 Mei
18. 12. 2011 Mei Re:
18. 12. 2011 Linuxový otaku Re:
17. 12. 2011 Huuhee Současné zákony se obracejí proti těm, které mají chránit!
17. 12. 2011 všd Re: Současné zákony se obracejí proti těm, které mají chránit!
17. 12. 2011 Huuhee Re: Re: Současné zákony se obracejí proti těm, které mají chránit!
26. 1. 2012 Macco prEATxEDZai
26. 1. 2012 geveube FDpYoxMNnjAgcya
18. 12. 2011 Roj Re: Re: Současné zákony se obracejí proti těm, které mají chránit!
30. 1. 2012 Shi Re: Re: Současné zákony se obracejí proti těm, které mají chránit!
17. 12. 2011 far DP...
17. 12. 2011 poklidna Re: DP...
18. 12. 2011 far Re: Re: DP...
18. 12. 2011 Mei Re: DP...
17. 12. 2011 Petr Jalůvka Hrajete šachy sám se sebou
17. 12. 2011 krtek.net Re: Hrajete šachy sám se sebou
17. 12. 2011 Okolojdoucíí Re: Hrajete šachy sám se sebou
18. 12. 2011 Roj Re: Hrajete šachy sám se sebou
26. 1. 2012 Nelly hsprACjeDJVBNyJSzZG
16. 12. 2011 Hříšní dítkojebové
17. 12. 2011 Xeelee Re: Hříšní dítkojebové
17. 12. 2011 PetBad Re: Re: Hříšní dítkojebové
17. 12. 2011 Xeelee Re: Re: Re: Hříšní dítkojebové
16. 12. 2011 anony Poznánka k DP:
16. 12. 2011 anonym není to tak jednoznačné, jak se v článku píše
16. 12. 2011 anonym (jiný) Re: není to tak jednoznačné, jak se v článku píše
17. 12. 2011 Roj Re: Re: není to tak jednoznačné, jak se v článku píše
17. 12. 2011 Okolojdoucíí Re: není to tak jednoznačné, jak se v článku píše
19. 12. 2011 jzvc Re: není to tak jednoznačné, jak se v článku píše
16. 12. 2011 Marcel
16. 12. 2011 Re:
16. 12. 2011 Re: Re:
16. 12. 2011 Re: Re: Re:
16. 12. 2011 Roj Re: Re: Re: Re:
16. 12. 2011 Alex Re: Re: Re: Re: Prozatím odloženo
18. 12. 2011 Re: Re: Re:
16. 12. 2011 next_ghost Vtip na téma DP
16. 12. 2011 Benda_11 Kreslená dětská pornografie
16. 12. 2011 Roj Re: Kreslená dětská pornografie
16. 12. 2011 Martin Re: Kreslená dětská pornografie
16. 12. 2011 Mei Re: Kreslená dětská pornografie
16. 12. 2011 Mei Re: Kreslená dětská pornografie
16. 12. 2011 Re: Re: Kreslená dětská pornografie
16. 12. 2011 Roj Re: Re: Re: Kreslená dětská pornografie
16. 12. 2011 Skalda clanek
16. 12. 2011 ic Pefodilům k dobru
16. 12. 2011 Re: Pefodilům k dobru
12. 1. 2012 yqakqxit bXbIWeXBOSVZ
27. 1. 2012 Leidy AodLDLVUkWBRh
27. 1. 2012 hwxemk fIcRjVTvfcxHraXVE
16. 12. 2011
16. 12. 2011 klon ano tento na první pohled rozpor
16. 12. 2011 Vitex Se článkem souhlasím
16. 12. 2011 Vin Re: Se článkem souhlasím
16. 12. 2011 Roj Re: Re: Se článkem souhlasím
16. 12. 2011 Re: Re: Re: Se článkem souhlasím
16. 12. 2011 Vin Re: Re: Re: Se článkem souhlasím
16. 12. 2011 Vin Re: Re: Re: Re: Se článkem souhlasím
16. 12. 2011 x "Dětská pornografie je skvělá", alespoň to tvrdí IFPI
16. 12. 2011 Petr Kováč Google info
12. 1. 2012 lubwigt nPcCKOTuKEfo
16. 12. 2011 Honza Č. můj názor + Foglar
16. 12. 2011 Vin Re: můj názor + Foglar
16. 12. 2011 Petr Kováč Ty jo
16. 12. 2011 stawa Re: Ty jo
17. 12. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Ty jo
17. 12. 2011 pedofil Re: Ty jo
27. 1. 2012 Dalton QZTSpbNCqnzsYAX
16. 12. 2011 fikus vrazda a nahota ve filmu
16. 12. 2011 Roj Re: vrazda a nahota ve filmu
17. 12. 2011 Okolojdoucíí Re: vrazda a nahota ve filmu
16. 12. 2011 wasza také nesouhlasím
16. 12. 2011 krtek.net Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Roj Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Roj Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 PetBad Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Petr Kováč Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Petr Kováč Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 krtek.net Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 krtek.net Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 krtek.net Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
17. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
17. 12. 2011 krtek.net Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
19. 12. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
12. 1. 2012 jhuxex iPjcAduDkyEmwwlxoNW
16. 12. 2011 Roj Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Roj Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Roj Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
17. 12. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
26. 1. 2012 Tambrey fbqbbsyhOyuCuqc
27. 1. 2012 mfluetbehys RExRFChtBSQ
16. 12. 2011 fikus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 jzvc Re: Re: Re: také nesouhlasím
17. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
17. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
17. 1. 2012 FewDiania Упражнения для похудения икр
26. 1. 2012 Meadow wVInnYhhrQwTcyR
27. 1. 2012 mjcnuicwm EDiAvVYEDtrJrS
16. 12. 2011 Ivan Bartoš Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Petr Kováč Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 krtek.net Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Petr Kováč Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 wasza Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
17. 12. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: také nesouhlasím
16. 12. 2011 honza nesouhlasim
16. 12. 2011 hugo dugo Re: nesouhlasim
16. 12. 2011 igy Re: nesouhlasim
16. 12. 2011 JK Re: nesouhlasim
16. 12. 2011 honza Re: Re: nesouhlasim
16. 12. 2011 Roj Re: Re: Re: nesouhlasim
16. 12. 2011 JK Re: Re: Re: Re: nesouhlasim
16. 12. 2011 klon když to nechceš číst - tak se k tomu nevyjadřuj
27. 1. 2012 Star CzRTkokyPfkQJocag
27. 1. 2012 xmbtkm DcqInyUrlliLuk
16. 12. 2011 j Re: Re: Re: nesouhlasim
12. 1. 2012 avaooz WlAYriwPDjplj
16. 12. 2011 Štěpán reakce na Re:Re: nesouhlasim
16. 12. 2011 Štěpán Hříšní dítkojebové
16. 12. 2011 stawa Re: nesouhlasim
19. 12. 2011 jzvc Re: Re: nesouhlasim
17. 12. 2011 pedofil Re: nesouhlasim
27. 1. 2012 zajbvndmoj SvLPTEAtsBdLB
26. 1. 2012 Gracye iFLzVQOUmlBnHW
16. 12. 2011 Monty Kuprikladu Foglar
17. 12. 2011 Xeelee Re: Kuprikladu Foglar
17. 12. 2011 Okolojdoucíí Re: Kuprikladu Foglar
19. 1. 2012 Pepík Nikdo ho snad neočerňuje
19. 1. 2012 Pepík Re: Kuprikladu Foglar

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 89315
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5784
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Názory
články v rubrice

6. 5. 2013 | 15412
Sociální stát a nezaměstnanost žen
15. 4. 2013 | 499
Facebook je předzvěstí konce svobodného Internetu
24. 3. 2013 | 5113
Stroje nás připraví o práci, radujme se
18. 2. 2013 | 579
Nadbytečná pracovní síla
20. 1. 2013 | 425
Psychopati jdou do práce?
10. 1. 2013 | 301
Chcete skutečně prezidenta?
31. 12. 2012 | 234
Známe svého nepřítele?
14. 12. 2012 | 10934
Jak jsem se stal a nestal Franzistou
4. 12. 2012 | 215
Kam se ubírá česká zahraniční politika?
3. 12. 2012 | 154
Internet ohrožuje staré struktury
29. 11. 2012 | 142
Zapomenutá studie k otázce církevního majetku
27. 11. 2012 | 677
Proč jsem v pirátské straně?
19. 11. 2012 | 277
Modrý pták ve vlastní šťávě
15. 11. 2012 | 15979
Alexandr Mitrofanov: Zachování tváře
12. 11. 2012 | 40683
Jeden za všechny, všichni bez jednoho?
30. 10. 2012 | 27015
Jak opět nalézt důvěru v demokracii?
12. 10. 2012 | 354
České příhraničí
22. 9. 2012 | 5200
Podnikání po česku
13. 9. 2012 | 17983
Kotrba a metody volebních speciálů: z kritiky fraška?
1. 9. 2012 | 2736
Vyvrácení nebezpečného postoje "Nemáte-li co skrývat, nemáte se čeho bát"
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 89315
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33514
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5784
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.