22. 8. 2018, 7:27

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Komentář ke zvláštní části demokratického minima: Zásady pro schvalování pravidel


Závěrečný díl minisérie článků o demokratickém minimu se týká pravidel přijímání zákonů. Zákonodárce, který se bude vysvětlenými zásadami řídit, se vyhne mimo jiné tomu, aby schválil nesmysl, který mu vnucuje bulvár nebo lobbista, a odmítne princip, že účel světí prostředky.26. 8. 2011
Dostáváme se k závěrečnému dílu o návrhu demokratického minima. Poslední část uvozuje věta

Při schvalování závazných pravidel navíc:

která znamená, že následující zásady se uplatní při přijímání obecně závazných pravidel, ať už jde o zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a úřadů, obecně závazné vyhlášky obcí a krajů, vnitřní předpisy politické strany a podobně.

Mělo by platit, že moc zákonodárná na základě reality vytváří normy a moc výkonná na základě norem spoluutváří realitu. Moc zákonodárná má podstatně složitější úkol než moc výkonná, protože moc výkonná postupuje podle jasného zadání obsaženého ve schválených pravidlech, zatímco zákonodárce se může jen inspirovat základním dokumentem, nicméně konkrétní stanovení pravidel zůstane vždy na něm.

Zásady vyložené v posledním díle seriálu se tedy u moci zákonodárné (případně u pravidel, které vytváří moc výkonná) uplatní vedle zásad, které byly vyloženy v předchozím díle. Pojďme se na ně podávat podrobně.

První zásada  

hlasuji a rozhoduji v souladu s tím, co považuji za přínosné pro celou společnost, pro kterou mají pravidla platit,

je namířena proti různým aristokratickým a totalitním systémům, kde se zákony nepíšou ve prospěch celé společnosti, ale ve prospěch určité zájmové skupiny. Typickým příkladem je dnešní zábavní průmysl nebo banky, které lobbují za zákony, které by upevnily své postavení na úkor lidí.
  • Pokud jsou tedy přijímána pravidla, která mají například platit pro členy a orgány Pirátské strany, musí být tato pravidla přijímána ve prospěch Pirátské strany.
  • Pokud jsou přijímána pravidla pro celou společnost, musí být v souladu se zájmy veřejnosti, nikoliv se zájmy vlivových skupin.
Samozřejmě, že se tyto zájmy veřejnosti a vlivových skupin mohou překrývat, ale pokud neexistuje win-win řešení a nejsou zasažena základní lidská práva, musí zájmová skupina veřejnosti ustoupit.

První zásada je zařazena ve zvláštní části, která se týká schvalování pravidel, protože vykonavatel zákonů (např. ministr nebo úředník) musí v jednotlivých případech postupovat podle zákonů a procesních předpisů, které musí upřednostnit před svou vizí uspořádání vztahů ve společnosti.

Druhá zásada

nepodpořím návrh, pokud všichni, kterých se týká, nedostali dostatek času se s ním seznámit nebo neměli možnost uplatnit svoje připomínky v rozpravě,

stanovuje skupinu dotčených osob (ti, kterých se návrh týká; u zákonů bude mezi nimi zpravidla i veřejnost jako spotřebitel nebo daňový plátce), která musí mít možnost uplatnit svoje připomínky v rozpravě ještě před tím, než je návrh přijat.

Nutnou podmínkou pro uplatnění připomínek je dostatek času, aby se s návrhem mohli dotčení seznámit. Podstatné je, že jde o možnost dotčených osob, nikoliv povinnost. Pokud tuto možnost nevyužijí, budou postiženi přirozeně tím, že může být přijat návrh, se kterým by nesouhlasili. Nekonfliktní návrh může být přijat i pokud možnost diskuse nikdo nevyužije.

Druhá zásada je zařazena ve zvláštní části, která se týká schvalování pravidel, protože zásahy moci výkonné provedené v souladu se zákonem by v řadě případů (domovní prohlídka apod.) předchozím informováním dotčených osob ztratily smysl. Rovněž povinnost předchozí diskuse o zásahu moci výkonné by se často spíš týkala platnosti samotného pravidla a nebyla by v konkrétním případě přínosná. Případné námitky proti postupu lze uplatnit v řízení před odvolacím nebo rozhodčím orgánem.

nepodpořím návrh, jestliže důvodová zpráva nebyla uvedena, nebo nepokryla všechny podstatné dopady návrhu anebo se odvolávala na neprokazatelné nebo nepravdivé skutečnosti,

Třetí zásada reaguje na neblahé pozorování, že řada zákonů a pravidel je přijímána bez dostatečné skutkové základny. Regulace společenských vztahů, které zákonodárce sám ani nepoznal, přináší zpravidla nežádoucí výsledky.

Pro příklad nemusíme chodit daleko: Stačí si vybavit tvrzení zábavního průmyslu, že bez kopírovacího monopolu by neexistovala žádná tvorba, případně že dlouhý kopírovací monopol zvyšuje počet autorských děl, která vzniknou. Jiná nepodložená tvrzení jsou, že konopí je vstupní droga ke kokainu nebo pervitinu, nebo že zneužívání dětí lze zabránit zákazem soukromého kopírování souborů s dětskou pornografií.

Třetí zásada předvídá, že každý návrh pravidla bude opatřen důvodovou zprávou, která vysvětluje motivaci pro stanovení pravidla, uvádí podstatné skutečnosti pro přijetí pravidla (například výzkum) a analyzuje jeho předpokládaný dopad. Proto jsou například nepřípustné neodůvodněné pozměňovací návrhy.

Důvodová zpráva může rovněž sloužit jako vodítko při výkladu pravidla. Třetí zásada má za cíl motivovat lidi, kteří mají moc přijímat pravidla, aby přesvědčivě zdůvodnili, proč tato pravidla navrhli, a zaručit, že pravidla nebudou přijímána na základě emocí, nýbrž faktů, a poskytnout hlasujícím více informací o dopadu návrhu, jinak by rozhodnutí nebylo svobodné a informované.

Čtvrtá zásada

Nepodpořím nesouvisející pozměňovací návrh (přílepek) či ustanovení, která jsou zjevně mimo vymezenou působnost projednávaného návrhu a je možné je projednat odděleně.

má za cíl transparentní legislativní proces. Reaguje na špatnou situaci, kdy do návrhu poslanci přidávají vlastní návrhy, které s návrhem nesouvisí (přílepky), nebo vláda sama umístí do návrhu ustanovení, které s ním vůbec nesouvisí (lex saturae).

Je pak zejména nepřípustné hlasovat o nesouvisejících předpisech dohromady nebo souborných novelách, které například implementují volební program. Takové návrhy obcházejí řádný legislativní proces a jejich výsledkem může být jedině zmetek, za který by společnost musela trpět.

Z každého předpisu by měla být patrná jeho věcná působnost, a to se týká i novel. Například v Pirátské straně obsahuje působnost již název předpisu a některé z úvodních ustanoveních ji konkretizuje. Výběr vhodné působnosti je složitý, ale jako působnost lze vybrat jednotící věcný základ. Tímto základem je zpravidla společenský vztah, nikoliv samotný záměr.

Proto má smysl mluvit o kopírovacím zákoně, pokud je jeho podstatou úprava kopírování, o bankovním zákoně, pokud zákon upravuje postavení bank ve státě, o statutu administrativního odboru, pokud předpis upravuje postavení administrativního odboru v Pirátské straně. Chybné příklady názvů jsou zákon o ochraně osobních údajů (správně zákon o soukromých údajích), autorský zákon (správně kopírovací zákon).

V tomto případě však hlasující nemá povinnost hlasovat proti návrhu, ale jen povinnost nehlasovat pro návrh. Může se tedy i zdržet nebo jednání opustit.

Poslední zásada

V případě, že chci podpořit pravidlo, které nesplňuje tyto požadavky, musím zajistit jejich splnění, jinak nelze návrh podpořit.

upravuje postup, kdy se člověk dostane do situací, kdy s návrhem sice obecně souhlasí, ale návrh nebyl přijat ve transparentním legislativním procesu. Zde demokratické minimum popírá rčení „Účel světí prostředky“ a zakazuje podpořit návrh pravidla.

Místo toho ukládá hlasujícímu povinnost nápravu požadavků zjednat. Přenáší tedy iniciativu na hlasujícího a ten musí navrhnout vyškrtnutí přílepků, dopsat důvodovou zprávu, zveřejnit návrh pro připomínkování atp.; pokud se splnění požadavků zajistit nepovede, nesmí návrh podpořit.

Předchozí díly:
1. díl: Komentář k obecné části demokratického minima
2. díl: Komentář ke zvláštní části demokratického minima: Obecné zásady rozhodování

Autor je členem Pirátské strany, kde byl zvolen vedoucím administrativního odboru a členem komise pro kopírování a Internet.

 
Datum: 26. 8. 2011, Autor: Jakub Michálek
Přečteno: 4002x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

27. 8. 2011 Carlos Demokracia?
27. 8. 2011 Vin Re: Demokracia?
26. 8. 2011 kadLik Piráti!
28. 8. 2011 Kuky Re: Piráti!

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 89539
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5784
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Piráti
články v rubrice

12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
28. 4. 2013 | 63533
Zkorumpované banky, zkorumpovaný kopírovací průmysl: Jaktože můžou externalizovat své obchodní problémy?
1. 4. 2013 | 261
Je konec
16. 3. 2013 | 377
Piráti zvou příznivce k otevřenému překladu knihy CryptoParty Handbook
8. 3. 2013 | 922
Evropský parlament bude příští úterý hlasovat o zákazu veškerého porna v "médiích". Ano opravdu. Podnikněme okamžitou akci!
3. 3. 2013 | 5812
Guerilla Open Acces Manifesto: Otevřme přístup sami
14. 2. 2013 | 193
Jsou nároky isify a LogiCallu z vymáhání práv k fotografiím oprávněné?
14. 2. 2013 | 118
Nové Pirátské dvanáctero aneb jak se z toho nezbláznit
10. 2. 2013 | 421
Soud pro lidská práva: Tresty za sdílení souborů jsou porušením lidských práv
20. 1. 2013 | 40288
Sledujuseriály.cz opět v provozu
7. 1. 2013 | 10154
Kampaň za referendum na Praze 7
1. 1. 2013 | 50673
Novoroční řeč pirátského kapitána Ivana Bartoše
19. 12. 2012 | 5079
Kulatý stůl iniciativ 17.12.2012
16. 12. 2012 | 889
Britská bitva o Pirátskou zátoku
6. 12. 2012 | 159
Piráti nabízejí místa ve volebních komisích pro volbu prezidenta
30. 11. 2012 | 224881
Lidé si přejí zrušit OSA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 89539
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33514
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5784
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.