20. 8. 2018, 17:12

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Komentář ke zvláštní části demokratického minima: Obecné zásady rozhodování


Druhý díl seriálu o návrhu demokratického minima se týká zásad, které by měly platit pro rozhodování všech lidí v demokratických orgánech, ať už jde o orgány moci zákonodárné, moci výkonné nebo moci soudní, či o samotné členy demokratického společenství, kteří mohou rozhodovat v referendu.17. 8. 2011
První díl seriálu o demokratickém minimu se týkal obecných principů demokratického minima, jeho významu, struktury a dodržování. Teď přistoupíme ke konkrétním zásadám, na nichž by měl být celý demokratický politický systém založen.

Politický systém je vhodné nastavit tak, aby při politické činnosti zvýšil pravděpodobnost správných rozhodnutí, a to jak u moci výkonné, tak u moci zákonodárné a soudní. Pro tento účel obsahuje demokratické minimum tři pravidla, která jsou sice samozřejmá, nicméně v dnešním politickém systému obvykle pošlapaná.

Každá moc má svá specifika. Moc zákonodárná má v určování pravidel velkou volnost (nesmí být v rozporu s ústavou), moc výkonná musí vykonávat zákony v jejich mezích, moc soudní musí postupovat v souladu se zákonem a předpisy moci výkonné, ledaže by porušovaly zákon. Principy předestřené v tomto díle však dopadají na rozhodování všech z nich.

Zásada reprezentace

Zvláštní část demokratického minima začíná následující větou:

Hlasuji a rozhoduji
  • v souladu s programem, se kterým jsem byl do funkce zvolen nebo jmenován, a
  • v souladu s pravidly pro výkon této funkce.
První část této věty vyjadřuje zásadu reprezentace, podle níž musí představitelé dodržovat program, se kterým byli zvoleni nebo jmenováni, protože tento program vyjadřuje vůli lidu, kterou představitel zastupuje. Těžko bychom asi mohli před svými voliči i před celou veřejností obhájit ministra za Pirátskou stranu, který by podlehl lobbingu a prodloužil kopírovací monopol, jako to udělal ministr kultury Besser, když jsme v programu měli zkrácení na 5 let.

Nelze připustit, aby zvolení zástupci stáli výše než ti, které zastupují, a tak nelze připustit, aby svévolně měnili program, na základě jehož byli zvoleni nebo jmenováni. V opačném případě bychom jako politický princip posvětili podvod a lež.
  • Ve státě typicky půjde o voleného představitele (například poslanec), který musí hlasovat podle toho, co slíbil voličům ve volebním programu.
  • V případě zvolených představitelů jako je předseda Pirátské strany nebo vedoucí odboru pak jde o to, že se musí držet slibů ve své kandidátské řeči.
  • V případě členů Pirátské strany jde o základní programové cíle vyjádřené v čl. 2 stanov; dokud tedy stanovy nejsou předepsaným způsobem změněny, jsou členové povinni základní programové cíle podporovat, protože s nimi souhlasili při přijetí do strany.
  • V případě jmenovaných představitelů (například ministr) platí, že ministr jmenovaný prezidentem za Pirátskou stranu se musí držet Pirátského programu a rozhodovat v souladu s ním.
Je jasné, že představitelé mohou a dokonce by měli vyjádřit svůj vlastní názor, pokud s některým programovým bodem nesouhlasí, nicméně pokud ve volbách kandidovali s určitým programem, měli by dát v hlasování přednost tomuto programu, protože v hlasování nezastupují sebe, ale voliče. Pokud tomu nejsou schopni dostát, měli by na svou funkci rezignovat.

Zásada procesní zákonnosti

Za zásady reprezentace existuje výjimka – zásada procesní zákonnosti uvedená v druhé části věty. Podle ní musí představitel dodržovat pravidla pro výkon této funkce, jde tedy především o procesní předpisy (například samotné demokratické minimum nebo různé jednací řády) a předpisy vyšší právní síly jako ústava nebo stanovy.

Ačkoliv by bylo lákavé použít k prosazení vlastního programu prostředky, které odporují pravidlům, a někdy by to skutečně mělo i zamýšlený účinek rychlejšího prosazování programu, tento způsob demokratické minimum zásadně zakazuje, protože by tímto způsobem byla popřena samotná platnost demokratického minima. Pokud představitel s procesními pravidly nesouhlasí, měl by se je pokusit změnit, jak je podrobně uvedeno v části o pravidlech, nebo na funkci rezignovat, neměl by však procesní pravidla porušovat.

Na druhou stranu samotné demokratické minimum nijak neupravuje otázku, zda by měl představitel dodržovat i předpisy, které se netýkají výkonu jeho funkce nebo které považuje za v rozporu s demokratickým minimem. V tom ohledu je člověku ponecháno volné uvážení. Představitel tak smí nepochybně zveřejnit zákon, který považuje za klíčový, a jehož zveřejnění vláda zakázala. Představitele také nelze vnitrostranicky postihnout za porušení nesouvisejících zákonů (např. kopírovacího zákona) jen s odvoláním na demokratické minimum.

Povinnost informovat se

Rozhodování bez informací by ani při obezřetném dodržování programu nemohlo vést k dobrým výsledkům, nýbrž jen k zákonům zcela mimo realitu. Tak by vznikaly zákony, které se masově porušují (jako např. kopírovací zákon, dříve povinnost uchovávat údaje o přístupu na Internet), protože zákonodárci realitu při schvalování zákona prostě ignorovali. S touto situací se vyrovnává druhá zásada:

Využiji dostupné možnosti, abych pro svá rozhodnutí získal potřebné informace.

Demokratické minimum obsahuje aktivní závazek si při výkonu funkce opatřit podklady, které jsou k rozhodování nezbytné. Účelem tohoto ustanovení je, aby se představitelé vyhnuli nepromyšleným krokům na základě emocí. Tento závazek lze splnit například díky Internetu, důvodovým zprávám, konzultací s odborníky, názorům dotčené komunity a diskusi s veřejností.

U poslance se předpokládá, že mu s přípravou podkladů pomáhá asistent. Poslanecký klub by měl mít odborné oddělení, které předem eliminuje návrhy, které nesplňují základní požadavky podle demokratického minima (a je jich v současné praxi velká část), aby nebyl poslanec zavalen a mohl se soustředit na užitečnou práci, návrh podrobně prostudovat a posoudit jeho dopady. Rovněž v ostatních společenstvích by měli mít představitelé potřebné zázemí, které jim splnění tohoto požadavku umožní (asistenti, místnosti pro diskuse, veřejné internetové fórum apod.).

Samozřejmě není ani možné, ani účelné si získat všechny informace. Čím více totiž člověk chce do daného problému proniknout, tím více práce si získání další informace vyžádá. Proto demokratické minimum stanovuje pouze povinnost získat si informace, které jsou pro dané rozhodnutí potřebné. Obdobnou povinnost obsahuje i správní řád v §3: „Správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s uvedenými požadavky.“

Míru splnění této povinnosti by měl posoudit člověk sám, především pak v kontextu ostatních ustanovení demokratického minima; v případě excesů pak její splnění posoudí rozhodčí orgán. To znamená, že by člověk měl být schopen obhájit, že si získal všechny potřebné informace pro rozhodnutí, jak to požaduje třetí odrážka demokratického minima:

Podpořím jen návrh, se kterým jsem se seznámil a který jsem schopen obhájit.

Třetí bod konkretizuje druhý bod, protože potřebnou informací pro rozhodnutí o návrhu je nepochybně jeho samotný text, se kterým se představitel musí seznámit. Pokud se člověk s návrhem neseznámí nebo ho není schopen obhájit, měl by se v hlasování zdržet, nebo se ho neúčastnit anebo hlasovat proti. 

Tento bod směřuje k tomu,
  • aby byla přijímána pouze taková rozhodnutí, která lze obhájit na základě programu a faktů,
  • aby byli předkladatelé motivováni vysvětlit svůj návrh těm, kdo o něm rozhodují, a
  • aby ministři a poslanci nespoléhali jen na svůj úřední aparát, nýbrž sami chápali důsledky svých rozhodnutí.
Požadavek na seznámení se s návrhem je samozřejmý, protože přeci nelze přijímat rozhodnutí, o kterých člověk ani neví.

Tyto povinnosti pak člověk zásadně nesmí delegovat na jiného, nýbrž osobně ručí za jejich splnění. Nemělo by se tedy hlasovat kvůli tomu, že tak hlasoval ten či onen opinion maker, nýbrž jen podle přesvědčivosti uvedených argumentů a podle dostupných informací o skutkovém stavu.

Poslední díl seriálu o demokratickém minimu se bude týkat zásad pro schvalování obecně závazných pravidel.

Autor je členem Pirátské strany, kde byl zvolen vedoucím administrativního odboru a členem komise pro kopírování a Internet.

 
Datum: 17. 8. 2011, Autor: Jakub Michálek
Přečteno: 4930x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

29. 4. 2012 ian absurdistan námět
23. 8. 2011 Kohoutek Pěkný, ještě kdybyste to sami dodržovali
8. 9. 2011 Marcel Kolaja Re: Pěkný, ještě kdybyste to sami dodržovali
18. 8. 2011 Borek Kompromisy
18. 8. 2011 Okolojdoucíí Re: Kompromisy
18. 8. 2011 Kuky Re: Kompromisy
18. 8. 2011 jzvc Re: Kompromisy
19. 8. 2011 Jakub Michálek Re: Kompromisy

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 89315
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5784
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Piráti
články v rubrice

12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
28. 4. 2013 | 63533
Zkorumpované banky, zkorumpovaný kopírovací průmysl: Jaktože můžou externalizovat své obchodní problémy?
1. 4. 2013 | 261
Je konec
16. 3. 2013 | 377
Piráti zvou příznivce k otevřenému překladu knihy CryptoParty Handbook
8. 3. 2013 | 922
Evropský parlament bude příští úterý hlasovat o zákazu veškerého porna v "médiích". Ano opravdu. Podnikněme okamžitou akci!
3. 3. 2013 | 5812
Guerilla Open Acces Manifesto: Otevřme přístup sami
14. 2. 2013 | 193
Jsou nároky isify a LogiCallu z vymáhání práv k fotografiím oprávněné?
14. 2. 2013 | 118
Nové Pirátské dvanáctero aneb jak se z toho nezbláznit
10. 2. 2013 | 421
Soud pro lidská práva: Tresty za sdílení souborů jsou porušením lidských práv
20. 1. 2013 | 40288
Sledujuseriály.cz opět v provozu
7. 1. 2013 | 10154
Kampaň za referendum na Praze 7
1. 1. 2013 | 50673
Novoroční řeč pirátského kapitána Ivana Bartoše
19. 12. 2012 | 5079
Kulatý stůl iniciativ 17.12.2012
16. 12. 2012 | 889
Britská bitva o Pirátskou zátoku
6. 12. 2012 | 159
Piráti nabízejí místa ve volebních komisích pro volbu prezidenta
30. 11. 2012 | 224881
Lidé si přejí zrušit OSA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 89315
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33514
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5784
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.