20. 8. 2018, 17:13

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Komentář k obecné části demokratického minima


Jakub Michálek představuje návrh jedné ze základních komponent Pirátského programu: Demokratické minimum by mělo přesně vymezit požadavky na politická rozhodování, které jsou společné všem organizacím fungujícím na demokratických principech. Pirátské noviny přinášejí první ze tří dílů seriálu, který se zabývá dokumentem nejprve obecně.16. 8. 2011
Václav Pavlíček definoval v učebnici [1] demokratické minimum jako soubor požadavků, které musí nutně splňovat demokratický stát:
  1. Zdrojem moci je lid, který si určuje své bezprostřední zástupce nebo rozhoduje přímo,
  2. pravidelně se uskutečňují volby vedoucích představitelů,
  3. rozhodnutí ve sborových orgánech jsou přijímána na principu většiny, která respektuje práva menšin,
  4. moc není soustředěna v jedněch rukou, nýbrž je rozdělena podle pravidel o dělbě moci.
Podstatné je, že koncept demokratického minima nemusí dopadat pouze na stát, ale na libovolné demokratické společenství, ať už jde o spolek, politickou stranu nebo církev. Demokratické principy jsou společné pro všechna společenství, která se zakládají na svých členech a která respektují jejich vůli.

Současný politický systém tyto podmínky formálně splňuje, nicméně z dlouhodobého sledování jeho projevů je patrné, že demokraticky nefunguje. Jak jsem psal jinde, etablované politické struktury zdegenerovaly a nejsou schopny vyjadřovat vůli lidu. Důvod, proč politický systém v České republice nevyjadřuje vůli lidu, spočívá v tom, že stát lidem neposkytuje dostatek informací, které jsou pro správné rozhodování nezbytné.

Současný politický systém nehledá nejlepší model organizace společnosti v závislosti na dostupných informacích, nýbrž vrací výsledek náhodného volebního pokusu, jehož pravidla stanovují případ od případu různé zájmové skupiny a lobby. Tyto zájmové skupiny zneužívají informační a mocenskou závislost lidí na médiích, vzdělání, zaměstnavatelích a státních orgánech, aby vždy o několik dalších let prodloužily svoji vládu.

Piráti politickou stranu vybudovali zdola na občanském principu a současně nezávisí na žádné zájmové skupině. Uvedené požadavky demokratického minima jsme rozšířili tak, aby odrážely technologický a společenský vývoj posledních dvaceti let. V ideálním případě chceme najít obecná pravidla, na jejichž základě demokratické společenství může fungovat.

Základní zásadou budiž to, aby se veškeré rozhodování zakládalo na dostatku informací a aby se k němu mohli vyjádřit všichni lidé, kterých se týká. Jenom tak se může demokracie vrátit ke svému pravému významu – vládě lidu. Podrobné provedení těchto zásad bude podrobněji rozvedeno v dalších dvou dílech seriálu.

Význam demokratického minima

Přijetí demokratického minima znamená, že existují jisté zásady výkonu veřejné moci, které nezávisí na politické síle, která zrovna vládne. Tyto obecné zásady platí pro všechna politická rozhodnutí. Není potřeba zastírat, že původní motivací, proč demokratické minimum vzniklo, bylo vytvořit si jednoznačný názor na velkou část zákonů, které projednává současná poslanecká sněmovna a u kterých se od Pirátské strany očekává stanovisko.

V řadě případů není potřeba ani zkoumat, čeho se zákon týká, protože už samotný způsob projednávání stačí k tomu, aby byl daný zákon od počátku zavržen. Stačí si připomenout kopírovací zákon z roku 2010 nebo protipirátskou dohodu ACTA.

Ačkoliv některá kritéria jako důvodová zpráva a analýza dopadů regulace jsou (alespoň u vládních návrhů) formálně splněna, legislativní proces jako celek dnes svému účelu neslouží: Poslanci stále schvalují přílepky, účelově mění ústavu a umísťují do předpisů časované bomby. Poslance, kteří předložené návrhy vůbec čtou, lze spočítat na prstech jedné ruky. Fyzická návštěva poslanecké sněmovny utvrdí člověka v tom, že poslanci jsou zavřeni ve zlaté kleci a že v atmosféře hluku a nezájmu nemůže žádný kvalitní zákon vzniknout.

Všechny tyto důvody nás vedou k závěru, že pokud nemají Piráti v politice zklamat, je potřeba se držet zásad, na kterých naše hnutí vzniklo. Nezbytné obecné zásady jsme se v demokratickém minimu pokusili formulovat na základě dvouleté zkušenosti s fungováním Pirátské strany a podrobili jsme je diskusi uvnitř strany, veřejné diskusi na našem internetovém fóru a na facebooku. Tento příspěvek se pokouší k němu poskytnout komentář.

Právní závaznost a důsledky porušení demokratického minima

Demokratické minimum je prohlášení, které je kandidát Pirátské strany povinen podepsat před každými volbami. Ostatní politické subjekty se mohou k prohlášení připojit dle libosti. Demokratické minimum vychází ze zásady, že dané slovo se má dodržovat.

Případné porušení demokratického minima sice 1) nezpůsobuje neplatnost přijatého rozhodnutí, ale zato 2) umožňuje postihnout politika za podvod vůči voličům alespoň dostupnými mechanismy, aniž by byla porušena ústavní zásada svobodného výkonu mandátu. Rozhodnutí dodržovat volební program totiž představitel již učinil, když souhlasil se svou kandidaturou.

Uvedenému je třeba vysvětlit:
1) V řadě případů může porušení demokratického minima vyplynout na povrch teprve později a bylo by absurdní vázat platnost zákonů nebo jiných obecných předpisů na to, že se například po dvou letech ukáže, že poslanec není zákon schopen obhájit.
2) Demokratické minimum má stejně jako ostatní programové dokumenty sílu vnitřního předpisu Pirátské strany, takže jeho dodržování kontroluje kontrolní komise a v případě porušení ho trestá rozhodčí komise.

Není pochyb o tom, že volební program je zvláštním typem společenské smlouvy, ve které politická strana voliči představuje principy a konkrétní opatření, které chce ve své vládě prosazovat.  Nejde samozřejmě o smlouvu soukromého práva, jako když si kupujete novou ledničku.

Uplatňovaná odpovědnost v případě porušení smlouvy proto nemůže být soukromoprávní, jak se o to pokusily Věci veřejné se sedmimilionovou pokutou, navíc vázanou nikoliv na program, ale na stanovisko strany. Stejně tak demokratické minimum nemá charakter pouhého etického kodexu, který je právně nevynutitelnou proklamací.

Odpovědnost za porušení demokratického minima musí být morální, politická a vnitrostranická.
  • Morální odpovědnost spočívá v tom, že daný politik je veřejně usvědčen z toho, že základní demokratické principy nedodržuje, ačkoliv se k nim předtím zavázal.
  • Politická odpovědnost spočívá v tom, že lidé tohoto politika již nebudou volit nebo mu nebude znovu svěřen výkon jiné funkce.
  • Vnitrostranická odpovědnost spočívá v tom, že politická strana, s jejímž programem politik kandidoval a který porušil, svého člena potrestá, v případě závažného pochybení ho i vyloučí, aby nepoškozoval její myšlenkovou platformu.

Demokracie bez otevřenosti, informací a diskuse je jenom prázdné slovo

První věta návrhu demokratického minima konstatuje nezbytnost informací pro kvalitní rozhodování. Jde o princip vyplývající například ze třetího bodu Pirátského dvanáctera. Bez informací a bez možnosti zapojení veřejnosti nemá smysl mluvit o demokracii, protože vůle lidu se nemůže utvářet na základě faktů, nýbrž ji utvářejí zájmové skupiny při realizaci svých cílů.

Následující text demokratického minima je potom členěn do dvou částí:
  • První část se týká veškerých rozhodnutí, která činí například volení politici, ale i členové Pirátské strany při vnitrostranických hlasováních nebo volení funkcionáři.
  • Druhá část se týká vydávání závazných pravidel (obecně závazných předpisů) jako jsou u státu zákony, nařízení, vyhlášky, opatření obecné povahy, nebo u politické strany vnitřní předpisy a program.
O těchto částech podrobně pojednají zvlášť druhý a třetí díl seriálu.

[1] PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. Díl 1: Obecná státověda. Praha: Linde, 1998, s. 168

Autor je členem Pirátské strany, kde byl zvolen vedoucím administrativního odboru a členem komise pro kopírování a Internet.

 
Datum: 16. 8. 2011, Autor: Jakub Michálek
Přečteno: 5989x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

17. 8. 2011 Linuxový otaku
18. 8. 2011 Carlos Re:
18. 8. 2011 L Re: Re:
18. 8. 2011 Linuxový otaku Re: Re:
18. 8. 2011 Linuxový otaku Re: Re: Re:
18. 8. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re:
18. 8. 2011 Linuxový otaku Re: Re: Re: Re:
18. 8. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re:
20. 8. 2011 Zav Jak se toto posuzuje v pripade "strzenych zaclon"? A problemu "zajice v pytli"?
17. 8. 2011 Pauk Doplnění předešlého odkazu
17. 8. 2011 Pauk Opět jeden lichý pokus o kosmetickou úpravu politiky
17. 8. 2011 Jakub Michálek Re: Opět jeden lichý pokus o kosmetickou úpravu politiky
17. 8. 2011 Okolojdoucíí Re: Opět jeden lichý pokus o kosmetickou úpravu politiky

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 89315
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5784
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Piráti
články v rubrice

12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
28. 4. 2013 | 63533
Zkorumpované banky, zkorumpovaný kopírovací průmysl: Jaktože můžou externalizovat své obchodní problémy?
1. 4. 2013 | 261
Je konec
16. 3. 2013 | 377
Piráti zvou příznivce k otevřenému překladu knihy CryptoParty Handbook
8. 3. 2013 | 922
Evropský parlament bude příští úterý hlasovat o zákazu veškerého porna v "médiích". Ano opravdu. Podnikněme okamžitou akci!
3. 3. 2013 | 5812
Guerilla Open Acces Manifesto: Otevřme přístup sami
14. 2. 2013 | 193
Jsou nároky isify a LogiCallu z vymáhání práv k fotografiím oprávněné?
14. 2. 2013 | 118
Nové Pirátské dvanáctero aneb jak se z toho nezbláznit
10. 2. 2013 | 421
Soud pro lidská práva: Tresty za sdílení souborů jsou porušením lidských práv
20. 1. 2013 | 40288
Sledujuseriály.cz opět v provozu
7. 1. 2013 | 10154
Kampaň za referendum na Praze 7
1. 1. 2013 | 50673
Novoroční řeč pirátského kapitána Ivana Bartoše
19. 12. 2012 | 5079
Kulatý stůl iniciativ 17.12.2012
16. 12. 2012 | 889
Britská bitva o Pirátskou zátoku
6. 12. 2012 | 159
Piráti nabízejí místa ve volebních komisích pro volbu prezidenta
30. 11. 2012 | 224881
Lidé si přejí zrušit OSA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 89315
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33514
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5784
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.