22. 8. 2018, 7:26

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Značka: Anonymous


Mluví se o nich. Jsou stejně záhadní jako anarchističtí padouchové z komiksů. Jsou doslova rozlezlí po celé planetě a pyšní se svými úspěchy i svou decentralizovanou organizací. Jsou respektováni, obdivováni, zatracováni, opovrhováni, oslavováni i odmítáni. Váží se k nim sympatie i antipatie mnoha lidí z mnoha různých společenských, věkových či odborných skupin, a vzhledem k jejich proražení i mimo prostor Internetu (který je stále menšinovým médiem, když vezmeme v potaz, jaké procento světové populace má přístup k Internetu a využívá ho k získávání informací) se dostávají do podvědomí stále se rozšiřujícího počtu lidí. Máme co do činění s "kybernetickým Fantomasem"? Je to jen značka užitá pro šíření podvratných a antisystémových myšlenek? Je to vtip? Kdo, nebo co vlastně jsou Anonymous?28. 7. 2011
Už na úvod svého článku bych chtěl předeslat, že otázka "Kdo, nebo co vlastně jsou Anonymous?" je spíše řečnického rázu – jelikož na tento dotaz není možné absolutně pravdivě odpovědět. Nerad bych se pouštěl do relativizování pravdy, fakta jsou ovšem taková, že Anonymous se během let své existence proměnili v takový kolos, že je zhola nemožné je jednoznačně a jasně specifikovat. A i kdyby se podařilo objevit nějakého mýtického "otce zakladatele" (či skupinu lidí, kteří stáli u zrodu tohoto fenoménu), není už možné tuto personu označit za Anonymous, protože definice pojmu Anonymous se stále mění a rozrůstá, takže by se v jakémsi fiktivním výkladovém slovníku konspirací podobala neustále se dopisující větě. Přesto se pokusím čtenáři poskytnout drobný vhled do mého nezávislého osobního pozorování, které pochopitelně nemůže být zcela detailní, neboť já sám mezi Anonymous nepatřím a žádného Anona osobně ani zprostředkovaně neznám.

Půjdeme-li po obecně dostupných informacích, které se volně pohybují v éteru, dozvíme se, že kořeny Anonymous byly původně v imageboardech, zejména pak na dnes již (mezi internetovými uživateli) známé a "proslavené" 4chan.org. Samotný termín "Anonymous" pochází z tagu, který obdržel návštěvník stránek po přidání komentáře, aniž by prošel identifikačním procesem. Uživatelé imageboardů přirozeně začali na podobné téma žertovat a častokrát vystupovali jako "více identit v jednom těle", jindy byl zas "Anonymous" označen za skutečnou osobu. Popularita sdílené identity se zvětšovala společně s popularitou imageboardů, "Anonymous" se tak velice rychle proměnil v internetové meme, jehož šíření už nebylo možné zastavit (snad jen globálním odstavením Internetu, ale kdo by se odvážil udělat něco takového?). Tato informace, přestože generálně přijímaná, není však zcela pravdivá – vznik Anonymous se datuje až do roku 1993 a vztahuje se ke spuštění finských stránek anon.penet.fi, nicméně tato prehistorie Anonymous je zahalena mlhou času a hodnocení vývoje Anonymous v letech 1993 až 2000 by se odvíjelo toliko od spekulací a dohadů, do nichž se raději nechci pouštět. Přijměme proto (možná kvůli zjednodušení) skutečnost, že "dnešní Anonymous" jsou skutečně "dětmi" či spíše "odkazem" 4chan.org.

Kdy tedy došlo k přerodu pouhého tagu anonymity ve "světově proslulou skupinu hackerů"? A je vůbec správné označit Anonymous pouze za hackery, když jejich aktivity přitáhli pozornost tisíců lidí po celém světě, kteří se (dobrovolně) zapojili do veřejných protestních akcí, častokrát spoluorganizovaných či podporovaných hnutím Anonymous? A aby byl výčet provokativních otázek úplný – o kom všem se dá prohlásit, že patří k Anonymous, kdo všechno je členem, když Anonymous videa rozesetá po Youtube i na dalších místech deklarují, že "Anonymous je nikdo a každý"?

Od roku 2003, kdy byli jen nevelkou subkulturou na 4chan.org, Anonymous postupně sílili, mezi všudypřítomnými internetovými žertéry se časem objevili jedinci, kteří přenášeli své především černohumorné projevy i mimo zdi imageboardů. Nejzásadnější a nejvíce sledovaný zlom přišel až v roce 2008 s projektem "Chanology", který byl tematicky zařazen jako odpor vůči praktikám scientologické církve ve Spojených státech, ale jeho symbolický přesah v oblasti hájení lidských práv měl (nejen) na internetový svět daleko širší dopad. Jasně prezentoval světu příklad organizace, která pod církevním hávem vykořisťuje a znásilňuje práva svých přívrženců a za pomoci svých kontaktů pronásleduje své odpůrce. Přestože je tato akce známa především na americkém kontinentě, její úspěch (ve smyslu poukázání na společenský problém, ne však už v jeho odstranění, protože i početný dav lidí je bezmocný, když se za něj nepostaví některé mocenské struktury – a to i za předpokladu, že je jasně v právu) inspiroval obdobné protesty v dalších státech mimo Ameriku.

Právě projekt "Chanology" vyslal do světa signál, který nesl tolik potřebnou a především chtěnou zprávu, jejíhož poselství se chytily nejrůznější existence – idealisté s hlavou v oblacích, horkokrevní revolucionáři, lidé se zkušenostmi s perzekucí a pronásledováním, rozčilení autoři blogů, jejichž stránky byly rušeny z primitivní touhy po cenzuře a samozřejmě všudypřítomní internetoví zvědavci a vysmáté hyeny z diskuzních fór. Ono poselství bylo ve zcela prosté informaci – změna je možná a je potřeba se o ni snažit. Okamžité svolání davu ("flash mob") se ukázalo jako efektivní zbraň v boji proti jakémukoliv režimu, což jsme jako obyčejní občané svých států začali vnímat až po letošních twitterových revolucích. Pravda je ovšem taková, že se nejedná jen o události z tohoto roku – ty jsou pouze dočasným stupněm, metou ve vývoji společenské anagažovanosti, do níž se může zapojit doslova každý (pokud má přístup k Internetu – takže jde opět jen o teorii, ačkoliv funkční a platnou).

Vyprofilování Anonymous jako skupiny hackerů je zčásti dílem menšinových aktivních Anonymous (kteří zkrátka hackeři jsou – čemuž se není proč divit, jelikož se s nejvyšší pravděpodobností rekrutovali v kybernetickém prostředí, což jasně vymezuje určité okruhy lidí) a zčásti též zprávami v médiích (kupříkladu reportáž Fox News odvysílaná v roce 2007, ale v zásadě se jedná o veškeré mediální zprávy o Anonymous), které se o Anonymous zmiňují výhradně jako o hackerech. To ale podstatu hnutí Anonymous nevystihuje přesně.

Pro základní pochopení evoluce Anonymous je potřeba si uvědomit a akceptovat, že k dnešnímu datu se původní "vtip" zvládl rozrůst v téměř filosofický koncept užívaný v přístupu k Internetu a ke svobodnému šíření informací obecně. A to i navzdory tomu, že Anonymous ve své sféře vlivu (tedy mezi hackerskými skupinami, mezi které jsou Anonymous řazeni a ke kterém dozajista vzhledem ke svým převažujícím akcím v kyberprostoru mohou být započítáni – nebo alespoň jejich určitá část) čelí značné kritice a i ve svém "domovském přístavě" na 4chan.org mají v posledních týdnech spíše vlažnější podporu. K tomuto trendu (tedy k odklánění se spřízněných kruhů od společného jmenovatele Anonymous) by se dalo poznamenat, že je s nejvyšší pravděpodobností způsoben rostoucím vlivem Anonymous. Je jich dost, mají úspěchy (i neúspěchy), ale především – je o nich slyšet, ví se o nich víc než o těch ostatních. Ano, i mezi hackery se dá vystopovat cosi jako "konkurence", všechny týmy mají své zájmy, cíle, metody a přesvědčení – a nakonec jsou ve své podstatě také jenom soutěživými lidmi.

Nedá se však říct, že by se kybernetický svět k Anonymous obracel zády, jen na jejich konto přibývá daleko více negativní kritiky, než tomu bylo před operací "Payback", která je v posledních měsících nejvíce proslavila. Anonymous očividně stále nabírají nové členy v různých zemích světa, někdy i přetahují jiné hackery pod svou vlajku (jako v případě LulzSec). Kritika jim adresovaná je ale může spíše těšit – je důkazem toho, že dokázali přitáhnout pozornost, že dokázali vzbudit zájem. I vymezení se vůči nim je pro jejich hnutí přínosem – činí z nich dominantní frakci, vůči jejímuž působení lze mít námitky, ale už není možné je ignorovat nebo nad jejich konáním mávnout rukou. Na druhou stranu není ani vhodné jim dávat nálepky teroristů a strašit uživatele Internetu a následně i běžné lidi jakousi "hackerskou teroristickou sítí". S trochou nadsázky se dá prohlásit, že soudit či odsuzovat Anonymous je jako soudit či odsuzovat celé lidstvo. Vzhledem k tomu, že Anonymous jsou šiřokou komunitou, patří k nim lidé mnoha charakteristik a hodnot, jeden Anon zkritizuje konání druhého, zatímco třetí Anon druhého pochválí a přidá se k jeho snahám. A to je asi nejdůležitější fakt o Anonymous – nemají vůdce, nemají jednotnou ideologii.

Je to jejich vítězství? Či prozatimní vítězství? Nebo jsme stále na začátku jejich "křížové výpravy za svobodu projevu"? S přihlédnutím k původní koncepci Anonymous, a sice k pojetí "Anonymous" coby meme, můžeme dosavadní vývoj Anonymous považovat za úctyhodný projektový plán. Úspěšnost meme roste s jeho všeobecnou známostí – a "Anonymous" meme je v tomto ohledu úspěšné nadmíru. Navíc se stalo "tváří" těch, kteří se rozhodli skutečně bojovat za svá přesvědčení – ať už to jsou vážně míněné demonstrace, na kterých si účastníci nasazují masky Guye Fawkese (kteří tak odkazují nejen na výtečný a hlubokomyslný komiks Alana Moorea), nebo jen připitomělé fóry těch, kteří to "dělají pro lulz".

Projekty Anonymous

Pro informační úplnost článku si dovolím ještě stručně vypsat některé veřejně známé projekty Anonymous (úplný výpis činností by totiž nemohl být sestaven ani samotnými členy Anonymous – ledaže by se na něm podílel každý Anon a to se patrně nikdy nestane).

"Habbo raids", (2006 a 2007)
Recesesivní útoky na sociální síť Habbo (http://www.habbo.com), která je designována jako virtuální hotel.
"Hal Turner raid", (prosinec 2006 a leden 2007)
Anonymous odstavili web radikálního nacionalistického bloggera a moderátora Hala Turnera.
Zatčení Chrise Forcanda, (prosinec 2007)
  Anonymous přispěli k zadržení třiapadesátiletého devianta obviněného z obtěžování dětí.
Projekt "Chanology", (2008)
  Anonymous iniciovali protesty a aktivně se spolupodíleli na kampani proti scientologické církvi (více o projektu "Chanology" na http://www.zeropaid.com/news/9219/hackers_declare_war_on_scientology_with_project_chanology/ případně na http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Chanology).
Invaze na Epilepsy Foundation,(březen 2008)
  Napadení stránek Americké nadace epileptiků, kde Anonymous zanechali blikající animace, které některým epileptikům způsobily migrény a jiné zdravotní komplikace (přímá spojitost Anonymous s touto akcí nebyla zcela prokázána, údajně se mohlo jednat o protikampaň scientologické církve).
Útok na hiphopové stránky,(červen 2008)
  Anonymous provedli DDoS útoky na stránky se zaměřením na hiphop (konkrétně na http://www.sohh.com a http://allhiphop.com), rovněž na stránky nahráli satirické obrázky zesměšňující hiphopovou kulturu.
Útok na No Cussing club, (leden 2009)
  Další z recesistických útoků, tentokrát proti webu zaměřenému na mravní život mládeže.
"Youtube porn day", (květen 2009)
  Anonymous nahráli na server Youtube velké množství porno videí. Důvodem prý bylo odstraňování hudebních videí ze serveru.
Íránské protesty, (červen 2009)
  Společně s Pirate Bay spustili Anonymous stránky na podporu íránské Strany zelených a podíleli se na protestech proti prezidentu Mahmúdu Ahmádinežádovi.
Operace "Didgeridie", (září 2009)
  Protesty proti rozmáhající se cenzuře Internetu v Austrálii. Anonymous "sestřelili" web australského premiéra.
Operace "Titstorm", (leden 2010)
  Pokračování operace "Didgeridie", cílem útoků byly nyní nejen stránky australského premiéra, ale i australského parlamentu a dalších vládních webů.
Operace "Payback", (2010)
  Jedna z nejznámějších akcí Anonymous spuštěná na podporu Wikileaks. Anonymous se v rámci této operace zaměřili na mnoho cílů (více o operaci "Payback" na http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Payback).
Operace "Leakspin", (2010 a 2011)
  Snaha Anonymous roztřídit a upozornit na materiály zveřejněné na Wikileaks.
Zimbabwe, (2011)
  Anonymous napadli vládní stránky Zimbabwe kvůli snaze cenzorovat dokumenty zveřejněné na Wikileaks.
Útok na Fine Gael, (2011)
  Během volební kampaně v Irsku napadli Anonymous stránky vládní strany Fine Gael a nahradili je svým vlastním provokativním projevem.
Jarní arabské revoluce, (2011)
  Anonymous se podíleli na podporování a svolávání protestů v Tunisku, Egyptě a Libyi (menší mírou i v Jordánsku a dalších arabských státech, do kterých revoluční vlna dorazila později), také prováděli řadu DDoS útoků na vládní a policejní weby zmíněných států.
Útok na HBGary Federal, (únor 2011)
  Výkonný ředitel společnosti HBGary Fedaral (která dodává své produkty americké vládě) Aaron Barr oznámil, že jeho tým úspěšně infiltroval skupinu Anonymous. Anonymous po tomto prohlášení zveřejnili téměř sedmdesát tisíc e-mailů ze systému společnosti, odstranili velké množství souborů a shodili telefonní systém společnosti.
Wisconsinské protesty, (únor 2011)
  Anonymous ohlásili útok proti Davidu a Charlesu Kochovým, sponzorům a podporovatelům republikánského guvernéra, kteří lobovali proti americkým odborům.
Odtajnění dokumentů Bank of America, (březen 2011)
  Zveřejnění e-mailů, které měly pocházet z Americké banky a měly být důkazem bankovní korupce a defraudace.
Operace "Sony", (duben 2011)
  Kvůli výsledku sporu společnosti Sony s Georgem Hotzem zaútočili Anonymous na stránky společnosti a také se dostali k údajům mnoha hráčů. Podařilo se jim na čas shodit síť Playstation pro online hraní (více o operaci "Sony" na http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Computer_Entertainment_America_v._George_Hotz).
Útok na španělskou policii, (červen 2011)
  Napadení a dočasné odstavení stránek španělské policie v návaznosti na zatýkání a tvrdé potlačování protestů v ulicích.
Operace "Malaysia", (červen 2011)
  Anonymous napadli desítky stránek propojených s malajsijskou vládou. Důvodem byla vládní cenzura v praxi provedená blokováním Pirate Bay a Wikileaks a jiných nepohodlných webových stránek.
Operace "Orlando", (červen 2011)
  V návaznosti na zatýkání členů hnutí Food not bombs (kteří v parku rozdávali jídlo bezdomovcům) napadli Anonymous stránky Florida Chamber of Commerce (http://www.flchamber.com/) a na stránky Universal Orlando Resort (http://www.universalorlando.com/) vložili výzvu k "bojkotování Orlanda".
Operace "AntiSec", (od června 2011)
  Společně se skupinou LulzSec spustili Anonymous operaci "AntiSec", která má být tažením proti jakýmkoliv vládním webům (více o operaci "AntiSec" na http://www.deathandtaxesmag.com/107061/lulzsec-and-anonymous-launch-operation-antisec-claim-secret-hacking-underway/).

Tento výčet o Anonymous vypovídá jediné – jsou různorodí. Jejich akce rozhodně jsou kontroverzní a těžko bychom z etického hlediska mohli souhlasit se vším, co udělali nebo co je jim připisováno. Mnoho Anonů bude zřejmě jen cynickými a lhostejnými provokatéry, ale celkový obraz Anonymous se mi jeví jako samovolně vzniklý protipól vůči nesprávným (a mnohdy i vyloženě zločinným) krokům vlivných společností a nevhodně postupujících vlád. Jsou opozicí balancující na hranici ilegality, která se projevuje velmi neortodoxními způsoby – ale právě tímto projevem mohou upozornit na skutečné problémy, mohou přitáhnout pozornost lidí, kteří přestanou baštit pohádku o "zlých hackerech" a sami se začnou bránit a připojí svůj hlas v boji proti omezování lidských práv a proti cenzuře. S Anonymous není možné bezvýhradně souhlasit – a oni to po nás ani nevyžadují (narozdíl od našich vlád). Co je dle mého názoru ale bezpodmínečně nutné, je probádání veškerých možných souvislostí a informací, které se nám Anonymous snaží předložit.

A upřímně – myslíte si, že "hon na čarodějnice", který byl rozpoután v tolika zemích (Austrálie, Velká Británie, Spojené státy, Turecko, etc.) se nemůže zvhrnout v nový celosvětový fenomén? Vzpomeňte si na kampaň, která se rozjela před deseti lety a změnila se v globální "válku proti terorismu". Dnes čelíme podobné hrozbě (ačkoliv situace je to pochopitelně naprosto odlišná, Anonymous nepoužívají kulky a bomby, nýbrž počítače). Každý, kdo se připojí k DDoS útokům (a tím vlastně projevuje svůj názor na danou problematiku, stejně jako když si vezme masku a transparent a vyrazí demonstrovat do ulic), může být označen za "kyberteroristu". Tohle masové šílenství pak vede k tomu, že agenti FBI zatýkají nezletilé chlapce, ze kterých vytvoří "bossy hackerských buněk" a ukáží na ně jako na "zločince nového tisíciletí".

Nedokáži úplně posoudit oprávněnost a spravedlivost konání Anonymous, ale jsem schopen říct, co je špatně. Špatně je, když se někdo snaží omezit svobodu toho druhého. Špatně je, když se někdo snaží zatajovat fakta o tom, jak je nám, běžným lidem, vládnuto. A právě na tahle horká témata Anonymous upozornili a nadále se snaží upozorňovat.

Není divu, že nejsou v oblibě.

Bedřich Jirásek


K tématu:
Falkvinge: Zbožňuji Anonymous
Archivní video Anonymous in Czech
 
Datum: 28. 7. 2011, Autor: bj
Přečteno: 26546x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

19. 6. 2012 VIBOREZNO hledám ....
14. 4. 2012 gwar
14. 3. 2012 Ladík
25. 2. 2012 Karel hovada
26. 1. 2012 mike demokracie v ohrožení
24. 1. 2012 dgd gfd
14. 4. 2012 Polda Re: gfd
25. 9. 2011 Václav Krejza Dík
4. 9. 2011 kedu demokratura
26. 8. 2011 Koan Všechno jsou to radikální levičáci
21. 9. 2011 Tany Re: Všechno jsou to radikální levičáci
6. 2. 2012 Pepík Re: Všechno jsou to radikální levičáci
29. 7. 2011 marast http://anonplus.infiniteserve.com/
12. 1. 2012 effnyygwdyd bzTsLjipchAiedAtGOZ
28. 7. 2011 PantsuP.... G.I.T.S
29. 7. 2011 Jan Re: G.I.T.S
28. 7. 2011 blop
28. 7. 2011 Carlos Všetci sme anonymní
28. 7. 2011 byly i v ČR
28. 7. 2011 Roj Re: byly i v ČR
29. 7. 2011 xex Re: byly i v ČR
28. 7. 2011 Anonymous My si tě už najdeme...
28. 7. 2011 fikus obcas se prestreli
28. 7. 2011 PantsuP.... Re: obcas se prestreli
13. 8. 2011 Ivan Mikoláš Re: Re: obcas se prestreli
13. 8. 2011 Ivan Mikoláš V jako Vendeta
28. 7. 2011 honza

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 89539
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5784
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Zahraničí
články v rubrice

4. 4. 2013 | 517
Femen vyhlásily Topless Jihad Day
26. 1. 2013 | 242
Anonymous se mstí za Aarona Swartze
14. 1. 2013 | 723
Ve věku 26 let spáchal sebevraždu vynálezce formátu RSS Aaron Swartz
4. 1. 2013 | 2085
Japonská policie: Mysleli jsme si, že IP adresa je dostatečný důkaz viny
30. 12. 2012 | 106
Islandští bankéři odsouzeni za operace, které vedly k finanční krizi
25. 12. 2012 | 193
Interní dokumenty FBI: Occupy může být teroristickou hrozbou
28. 11. 2012 | 166
Ruští Piráti vracejí úder!
25. 11. 2012 | 103
Policie udělala zátah na devítiletou holčičku užívající The Pirate Bay, zkonfiskovala laptop Medvídka Pú
22. 11. 2012 | 160
Kontroverzní plakátová kampaň dolnosaských Pirátů
20. 11. 2012 | 1888
Svoboda pod dohledem
20. 9. 2012 | 17288
Ostuda německých Pirátů – pokrytectví Julie Schramm
31. 8. 2012 | 121
Nový japonský kopírovací zákon nedává smysl
21. 7. 2012 | 340
Německá pirátská strana protažena pod kýlem za špatnou módu
30. 6. 2012 | 20176
Rozhovor se Slimem Amamouem, tuniským blogerem a aktivistou
15. 6. 2012 | 32251
Předsedkyně švédských Pirátů: Od nakladatelství k pirátství
29. 5. 2012 | 41834
Nelegální sdílení podkopává severokorejskou propagandu
26. 5. 2012 | 188
Kwaśniewski: Říkám ne nákladným zákonům o drogách
11. 5. 2012 | 423
Tři dny před volbami nejlidnatější německá spolková země cenzuruje web Pirátské strany
6. 5. 2012 | 249
Němečtí Piráti uspěli ve třetích zemských volbách v řadě
30. 3. 2012 | 571
Itálie: Dva případy sebeupálení, kvůli krizi
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 89539
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33514
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5784
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.