20. 8. 2018, 11:25

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Předpověď se vyplnila: Ústavní soud volby v Praze nezrušil. Názor většiny.


Jak předpověděly Pirátské noviny ještě před vydáním nálezu, Ústavní soud volby v Praze nezrušil. Nálezem podání několika menších politických stran zamítl. Vzhledem k našemu do jisté míry satirickému článku cítíme povinnost se nálezem zabývat i věcně. Soud si tímto nálezem vytvořil vhodné prostředí pro zrušení protiústavního šmírovacího zákona.3. 4. 2011
Účelový plán ODS rozdělil pro komunální volby v roce 2010 Prahu na 7 volebních obvodů, aby zvýšil hranici pro nutnou pro získání zastupitele. Politické strany jako Zelení a Věci veřejné se teď rozčilují, že za miliony investované do reklamy nemají dost zastupitelů. Za každého zastupitele stát totiž vyplácí politickým stranám rovný milion.

Kuriózní názor předložil už Městský soud v Praze, podle něhož nelze z čl. 102 odst. 1 Ústavy ani ze čl. 21 odst. 3 Listiny dovodit poměrnost volebního systému jako jednoho z parametrů pro volby do zastupitelstev obcí. Jistě, vyplývá to totiž už ze samotného slova zastupitel! Nebo snad Ústava počítá s tím, že by v některých obcích byl systém většinový a v jiných poměrný, a to zrovna podle toho, jak se předchozí zastupitelstvo vyspí? Ano, to je patrně výklad většiny Ústavního soudu, jak ukážeme později. Nejpravděpodobnější varianta ale bude, že Městský soud v Praze se v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí nedočetl ani k §2, podle něhož se volby mají konat na základě „zásad poměrného zastoupení.“

Neúspěšná stížnost

Část neúspěchu ale jistě leží i na samotné ústavní stížnosti, kterou politické strany podaly. Obsahuje celou řadu hodnotících soudů, které s řízením vůbec nesouvisí a jen oslabují její hlavní sdělení.
Z hlediska ústavy není rozhodné, zda zákonodárce vybere pro volby do obecních zastupitelstev poměrný nebo většinový volební systém, oba z nich jsou schopny ve společnosti plnit funkci vytvoření legitimačního řetězce mezi občanem a státní mocí. Kombinace těchto systémů ovšem funkční není.
Stížnost dokonce obhajuje existenci pětiprocentní vyřazovací klauzule, která je podle ní jednou z „žádoucích modifikací poměrného systému“.

Stížnost si rovněž poněkud naběhla; tím, že navrhovatelé navrhli rovněž zrušení zákona, připouštějí, že rozhodnutí o rozdělení do volebních obvodů bylo vydáno v souladu se zákonem.

Magistrát zaslal mimořádně extenzivní podání, ačkoliv byl jen vedlejší účastník. Podle magistrátu bylo rozdělení v pořádku, protože „oprávnění příslušných zastupitelstev rozdělit obec na volební obvody vychází přímo z Ústavou garantovaného práva na samosprávu.“ Svoje vyjádření shrnul: „Krom toho v situaci, kdy přípustných a dovolených řešení, která nebudou generovat stejné volební výsledky, existuje více, je volba mezi nimi věcí politické vůle.“

K tomuto závěru se přiklonil i Ústavní soud: „Hledání optimálního volebního modelu v podmínkách obce, kde to zákon umožňuje, je součástí práva na samosprávu, a je proto je výlučné kompetenci konkrétního zastupitelstva.“

Podle znalce Dr. Outlého vyřazovací klauzule v celém městě činila v průměru 7,3% hlasů. Oba oslovení znalci potvrdili, že se zvyšujícím se množstvím volebních obvodů a s jejich snižující se velikostí nezpochybnitelně dochází k nárůstu vyřazovacího prahu, což ztěžuje přístup k mandátům stranám s nižší voličskou podporou. Výsledkem je podreprezentace či naprostá nereprezantace malých stran.

Řešení soudu zcela formalistické

Ústavní soud se především vyhnul zrušení §27 volebního zákona, protože podle něj nebyl aplikován v rozhodnutí Městského soudu v Praze. Přitom podmínka aplikace v předchozím řízení je nutnou podmínkou zrušení části zákona. Ústavní soud tak řekl, že měli stěžovatelé podat zvláštní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým zamítl návrh na zrušení rozhodnutí zastupitelstva o rozdělení volebních obvodů jako nedůvodný a že teď už je na ústavní stížnost a zrušení protiústavních ustanovení zákona pozdě.

Jak obelhat dva nejvyšší soudy v zemi snadno a rychle

Co se týče důvodů pro rozdělení, popsal ÚS situaci takto:

Z dokumentů a vyjádření, které má k dispozici i Ústavní soud, plyne, že důvody pro vydání usnesení zastupitelstva byly:
  • a) záměr zvýšit transparentnost voleb, zpřehlednit a zjednodušit volbu kandidátů snížením maximálního počtu kandidátů na hlasovacím lístku na cca 180 oproti cca 1 500 kandidátů v případě existence jediného volebního obvodu);
  • b) snaha zvýšit šance na volební úspěch lokálních uskupení, zaměřených na problematiku významnou pro jednotlivé volební obvody;
  • c) reflektování zkušeností z voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 (kdy voliči masivně využili preferenčních hlasů) vytvořením podmínek pro snadnější identifikaci voličů s kandidáty daného (menšího) obvodu;
  • d) vytvoření užších vazeb mezi zvoleným členem zastupitelstva a voličem, jakož i větší orientací zastupitelů na problémy a potřeby konkrétního územního celku;
  • e) ekonomické úspory.
Nejvyšší správní soud tehdy konstatoval, že magistrát dostatečným způsobem a přesvědčivě doložil, že vytvoření volebních obvodů je z jeho pohledu potřebné s tím, že analýzu obsahové stránky uvedených důvodů jakožto otázku politickou provádět nemůže.

Rovnost? Jenom na papíře

Ústavní soud vyjádřil přesvědčení, že zásadu rovného volebního práva nutno chápat tak, že každý volič má stejný počet hlasů, jako jakýkoliv jiný, nikoliv však, že každý odevzdaný hlas má – ve vztahu ke konečnému volebnímu výsledku (počtu získaných mandátů) – stejnou váhu.

Bludný kruh: Výsledek voleb mohla být i náhoda

Jestliže z povahy aplikovaného ustanovení zákona popsané důsledky vyplývají, nemůže být ze samotného faktu, že nastaly, bez dalšího konstruován závěr, že toto byl jediný a výlučný důvod, proč bylo aplikováno, jak to činí stěžovatelé. Důkazem o manipulaci proto nemůže být předvídatelný důsledek, ale pouze důkaz, že jediným či převažujícím důvodem takto nastavených pravidel voleb bylo jejich předvídatelné ovlivnění. Takový důkaz stěžovatelé nepřinesli.

Jejich argumentační potenciál se totiž pohybuje v kruhu, neboť za důkaz úmyslu ovlivnit volby v neprospěch malých stran vydávají výsledky voleb a v diskuzi před přijetím usnesení o rozdělení Prahy na sedm volebních obvodů v Zastupitelstvu předpokládaný výsledek voleb, ačkoliv tento dopad je výsledkem zákonné možnosti takové opatření učinit. Důkazem o úmyslu poškodit malé strany proto nemůže být sama okolnost, že možnost daná zákonem byla využita, ale že byla zneužita.

Tento předestřený názor však poněkud vybočuje z účelu ústavního přezkumu, jak přiléhavě poznamenala odlišná stanoviska soudců. Jde o to, že soud přistupoval k přezkumu jako ke spornému řízení, kde by měli navrhovatelé prokázat zlý úmysl pražské ODS, zatímco se v řízení mělo postupovat tak, že Ústavní soud by zvážil, nakolik předcházející rozhodnutí zasáhla do ústavně zaručených práv neúspěšných politických stran a nakolik politici ODS opakovali chybný postup z ústavní krize v roce 2009, když změnili pravidla během hry.

Odlišná stanoviska k nálezu (výroku a odůvodnění) si vyhradili soudci František Duchoň, Vojen Güttler, Jan Musil, Pavel Rychetský a Eliška Wagnerová. Některá budou samostatně publikována.

 
Datum: 3. 4. 2011, Autor: jmi
Přečteno: 3619x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku


Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 89315
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5784
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Politika
články v rubrice

22. 7. 2014 | 5784
Americké lhaní -základní prostředek politiky
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.
20. 12. 2012 | 850
Peakový Nečas má na Vánoce už slušně nakoupeno
9. 12. 2012 | 151
Bizár Česko 2012
3. 12. 2012 | 143
Jak soukromé pojišťovny vydělávají na cizincích
28. 11. 2012 | 840
Dokument: Kandidáti do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
5. 11. 2012 | 326
Čtyřmi jednoduchými kroky k záchraně Eura bez odpovědnosti
2. 9. 2012 | 459
Piráti dohodili příznivcům přes půl milionu!
23. 8. 2012 | 812
Pravice a levice, neštovice, příjice
24. 5. 2012 | 401
Svobodný přístup k informacím počesku
25. 2. 2012 | 55
A2: Ekonomie podmanění
24. 2. 2012 | 137
Vyjádření Pirátské europoslankyně k přezkoumávání ACTA u soudního dvoru EU
24. 2. 2012 | 2740
Anonymous chystají útok na exekutory
21. 2. 2012 | 182
Předmět zprávy: Ratifikace mezinárodní smlouvy ACTA
21. 2. 2012 | 2689
Lékaři bez hranic proti ACTA
8. 2. 2012 | 17512
Ten systém je mrtev, ale ještě o tom neví
7. 2. 2012 | 1265
Piráti torpédovali Titanic
6. 2. 2012 | 968
Vláda ustupuje, pozastaví ratifikaci smlouvy ACTA
1. 2. 2012 | 108
Až budou zavírat učitele...
29. 1. 2012 | 117
How to ACT against ACTA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 89315
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33514
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5784
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.