20. 4. 2018, 14:54

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Manipulace s volebními průzkumy


Podle posledních volebních průzkumů v Německu jsou Piráti s 13% třetí nejsilnější politickou stranou. Dostávám často otázky, proč nejsou Piráti v ČR v průzkumech vidět.11. 4. 2012


Datum: 11. 4. 2012, Autor: Ivo Vašíček
Přečteno: 11584x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře

a co zaloba na CT?
(anonym1776, 12. 5. 2012 - 19:59:48)
Odpovědět
'Pracovníci televize nám později přiznali, že dostali nařízeno sloupec s volebním výsledkem České Pirátské strany z grafu vymazat, jinak by reportáž nesměli vysílat.'

Toto me velice nastvalo, a zaroven me mrzi ze jste je okamzite nezazalovali. Takto by se to i medializovalo, ze pracovnici CT pravdu nemaji narizeno rikat. Skoda, skoda. Ale cas na zalobu stale je!

Volba
(spyko, 1. 5. 2012 - 19:16:16)
Odpovědět
Přečetl jsem ty komentáře a zjistil,že je to všude stejné,jen my máme pravdu,kritici do pr..le,nebo dokonce rozzuřený býk po červeném hadru a následné urážky,ve vedení ČPS mohou být inteligentní lidé,ale to je málo,ve sněmovně nebudete sami pokud se tam dostanete-čeká vás osud VV !!!

jak dál_?
(Lukáš, 24. 4. 2012 - 18:25:49)
Odpovědět
jeden asi z nejlepších směrů zatím jak se tohoto marasmu zbavit je tento:

www.sk-de.cz (SKUTEČNÁ DEMOKRACIE)
http://files.skde.webnode.cz/200000071-e9a99eaa40/Let%C3%A1k_7.pdf

https://www.faceb

Co tady ten nesmysl tapetuješ?
(Joker, 24. 4. 2012 - 22:02:36)
Odpovědět
Docela jsem se ale pobavil: "Veškerá masmedia musí informovat pravdivě".

Jediná možnost je vlastní průzkum
(ten, 27. 4. 2012 - 22:53:05)
Odpovědět
..

Media lžou
(Spawn, 22. 4. 2012 - 12:08:00)
Odpovědět
Jsem účastníkem včerejší mega demonstrace na Vaclavskem nam. Učast byla ohromující ale česká televize o tom v podstatě mlčí, jako by se nic nestalo, to je prostě neuvěřitelné a o tom že několik stovek lidí došli až k budově televize protestovat proti dezinformaci o počtu protestujících (uváděla totiž 40 tisic ale realita byla MINIMALNE 120 tis.!!) na Václavaku už neříkají vubec nic. Ostatní media stále mluví o demonstraci odborářů a o politické motivaci, ale já vám říkám že polovina demonstrantů byli normální tvrdě pracující lidi kteří už mají prostě dost dvaceti let rozkrádání a lhaní a snižování životní urovně. Nikdo tam nepodporoval žádnou politickou stranu jako CSSD nebo Komunisty, proste jen prosli říct DOST! Fandím pirátům a chci předčasné volby abych je mohl volit!! Díky. Tomáš S. Praha 10

Tento způsob zveřejnění výsledků
(Anonym, 19. 4. 2012 - 14:06:02)
Odpovědět
Tento způsob zveřejnění volebních výsledků je nepřijatelný.Je nepřijatelné,aby byla z výsledků voleb na nečisto vyřazena strana,která dostala 11 procent a tyto výsledky byli zamlčeny v médiích.

Zase o krok dál
(Jana Syrovátková, 16. 4. 2012 - 01:08:33)
Odpovědět
Fáze politického boje a média/protivníci

1. fáze - pokouší se vás zesměšnit
2. fáze - ignorují vás
3. fáze - bojují proti vám

Beru to tak, že jsme stále okatěji přešli z 1. fáze do fáze druhé. Což znamená jediné - bojí se nás. Zajímavý pocit.

Adresná demokracie musí nahradit podvodnou stávající.
(Sniper, 14. 4. 2012 - 23:45:04)
Odpovědět
Právní stát jako předmět spoluvlastnictví občanů
(a nikoli jako kořist politických stran)

Nemám ambice ani chuť zakládat žádnou novou mesiášskou filozofii či ideologii, ani napravovat či vylepšovat stávající politický systém – neboť ten je neopravitelný, procedurálně zastaralý a odsouzený k nevyhnutnému - leč příliš pomalému - a tím i nákladnému zániku. A to nejen v naší zemi. Mám v úmyslu iniciovat, případně i materiálně napomoci založit:
„Univerzální projekt konsenzuální správy sdíleného vlastnictví (majetku)“.
Výkon spoluvlastnických práv (hospodaření se společnou věcí) je u malých či přirozeně vzniklých skupin (např. spoludědicové) relativně jednoduchý a přehledný (byť často nikoli bezkonfliktní), protože se mohou a musejí mezi sebou domluvit nemnozí jednotlivci a dosažení konsenzu hlasováním či dohodou, případně rozhodnutím soudu, je relativně snadné, stejně jako je poměrně snadné vyhodnocení následných ekonomických dopadů takto přijatého rozhodnutí.
U větších celků – tzv. právnických osob - je situace pochopitelně tím složitější, čím větším počtem fyzických osob je tato tvořena a čím větší je frekvence a závažnost (cena) rozhodování v této právnické osobě; (nelze svolávat hlasování všech členů i několikrát za den).
Hlavní problém je tudíž informačně-technologický.
V malých společenstvích, např. rodinách, se problémy řeší osobně nebo prostřednictvím zástupce či zmocněnce (advokát při rozvodu, dědictví, při kupní smlouvě apod.). Vztah mezi zmocněncem a zmocnitelem je jasný a přímočarý a i zákonem dostatečně upravený. Jinak je tomu u množiny zmocnitelů (např. občanů) a množiny jejich zmocněnců – (poslanců). Proto je nutno tento dosud zcela nepřehledný svazek a nepřehlednou spleť zájmových vazeb mezi oběma množinami nahradit s pomocí software (podobného bankovnímu) tak, aby i každá individuální a časově vymezená oboustranná vazba mezi voličem a jím zmocněným zmocněncem byla dohledatelná a její výsledky vyčíslitelné a podle různých účelných třídících hledisek kumulovatelné a porovnatelné.
Ve výsledné fázi to vypadá tak, že občan si vybere z rejstříku akreditovaných zmocněnců (politiků) několik jemu blízkých, převede jim ze svého „účtu důvěry“ hodnotu +1 (nebo naopak hodnotu -1 či 0) - tj. aritmetický výraz hlasování „pro“, „proti“ a „zdržel se“. To může učinit kdykoliv průběžně vůči kterémukoliv registrovanému politikovi – bez ohledu na nějaké „volební období“ – které tím pádem zanikne a stane se obdobím průběžným a trvalým. Software pohlídá nárůst či úbytek na „kontě důvěry“ jednotlivých politiků a permanentně bude aktualizovat jejich pořadí. Prvních 200 se dostane do parlamentu a každý z nich se tam udrží jen tak dlouho, dokud stav jeho konta neklesne pod úroveň posledního (dvoustého) v pořadí a nebude nahrazen tím politikem z registru, který dosáhne lepšího výsledku.
Každé hlasování parlamentu bude označeno číslem „veřejné zakázky“, před hlasováním ekonomicky vyhodnocené nezávislým ústavním orgánem a tímtéž orgánem nadále sledované až do jejího „umoření“. Zisk či naopak ztráta z každého jednotlivého rozhodnutí politiků se průběžně zaúčtuje nejen příslušným hlasujícím politikům v závislosti na jejich pozitivním či negativním postoji, ale zejména alikvotně i jejich konkrétním zmocnitelům (voličům), kteří tak budou zodpovědněji sledovat, koho kdy zmocnili, neboť jestliže se dostanou „do mínusu“ budou (podobně jako v hokeji) vyloučeni ze hry na tak dlouho, než se jimi způsobená ztráta „umoří“. A ve hře zůstanou jen ti zmocnitelé (a jejich zmocněnci), kteří hlasovali moudře a neškodně pro státní rozpočet, aniž by parazitovali na zbylých občanech - resp. ti voliči, kteří se od svých plýtvavých poslanců zavčas odvrátili.
Výsledný model je univerzálně použitelný pro správu jakékoliv právnické osoby, řízené z tohoto okruhu volbou vybranými osobami fyzickými. Tedy např. větší akciové společnosti, sportovní svazy, zájmové organizace s větším majetkem, a samozřejmě obce, kraje, země i státy.
Ten projekt nebude snadný, bude to týmová práce právníků legislativců, ekonomů, informatiků a programátorů, jejichž hlavní (a snad i jedinou) motivací bude zápal pro věc. Výsledek bude vybaven parametrickými regulátory a tlumiči, aby se systém příliš nerozkmital.
Nelze očekávat podporu žádné stávající ani budoucí politické strany – byť by se sebevíc zaklínala přímou demokracií a péčí o věci veřejné – protože jí v tom brání elementární parazitický pud sebezáchovy.
Proto je třeba funkčnost modelu vyzkoušet na menším, leč dostatečně velkém i dlouhodobém vzorku – např. na paralelním „cvičném“ akademickém senátu či jiném útvaru studentské, akcionářské nebo jiné volené samosprávy – pokud se je podaří pro myšlenku získat.
Takto zmocněným úspěšným politikům se to bohatě vyplatí, když uvážíme, že státní peníze, připadající až dosud politickým stranám, si rozdělí pouze aktivně činní poslanci. Pak i z tohoto důvodu ztratí motivaci k vlastní korupci a „lobistům“ se jejich snažení nesmírně prodraží, protože by namísto několika politiků museli získat (či uplatit) většinu voličů, kteří by si navíc jistě rozmysleli, za jakou cenu a na jak dlouho by mohli či chtěli pozbýt účast na další hře o osud své země.
Pro účely správy státu se ze stávající právní úpravy vyloučí některé přežívající nesmyslné a očividné nepravosti a bude nutno upravit právní řád, počínaje ústavou včetně listiny základních lidských práv, a to na základě těchto tezí:
1) Primárním subjektem práva je osoba fyzická. Osoba právnická je až odvozená od osob fyzických (je jejich účelovou a dočasnou kumulací, tudíž principiálně nemůže mít nikdy přednost - např. před soudem - před trvající a autentickou osobou fyzickou).
2) Každý člověk, který má být podroben výkonu pravomoci voleného zástupce, musí mít možnost takového zástupce volit či aktivně nevolit (hlasovat proti jeho zvolení). To znamená, že zaniknou m.j. i všechny účelově vymezené a rozdrobené volební obvody a budou nahrazeny obvodem jediným – tak vymezeným, aby obsáhl celou jurisdikci voleného orgánu.
Volebním obvodem obecní samosprávy je území (katastr) obce, volebním obvodem státního orgánu je celý stát.
3) Volební právo a jeho výkon nesmí zůstat (a vůbec být) tajné či anonymní (podobně jako účty v bankách); může být pouze neveřejné, ale vždy dohledatelné a dokumentovatelné. Jak zmocněnec, tak zmocnitel musí znát (resp. mít možnost zjistit) svého partnera ve vzájemném vztahu po celou dobu trvání tohoto vztahu.
Politické strany tím ztratí svoje výsadní a diskriminující postavení ve společnosti a mohou se účastnit rovné a rovnoprávné soutěže s jinými akreditovanými a státem povolenými společenskými organizacemi. Mohou např. podporovat vybrané politiky, ovšem pouze za vlastní – nikoli státní prostředky. Snadno proveditelným se stane referendum o čemkoli i přímá volba kohokoli.
Epilog:
Před zveřejněním textu (formou privátní inzerce) oslovil jsem - na straně jedné řadu známých politiků a jejich asistentů -na straně druhé řadu angažovaných politologů, politických komentátorů, ba i teologů. Odpovědí je moudrý a uvážlivý „postoj mrtvého brouka“ obou navzájem provázaných, symbiotických táborů, nerozlučně těžících z kapes občanů i ze zaběhnuté a oboustranně výnosné politické tradice.
Vždyť co by si ti chudáci počali, kdyby se z nich museli stát kvalifikovaní a kompetentní advokáti svých voličů, podřízení stejným kriteriím a normám -jako každé jiné ctihodné a svobodné povolání.

Ing. Bořivoj Pauk

prezentace P.s. v Brně
(Tomáš, 12. 4. 2012 - 17:56:54)
Odpovědět
Že jsou průzkumy brutálně zmanipulované je známý fakt, ale jsem samozřejmě rád, že ho znovu zmiňujete. Rád bych našel alternativu k současným politickým stranách, ovšem v Pirátské straně ji nevidím. Tedy aspoň podle toho, jak se prezentuje na veřejnosti. Viděl jsem dva vaše meetingy v Brně, DJ a spousta pařících dredařů a punkáčů, nic proti nim, ať si klidně paří, ale jako propagace polit. strany je to dost hloupý způsob PR. Navozujete tím totiž dojem, že členové P.s. jsou nějací vyfetovaní dredaři, kteří se v 6.ráno po třetím tripu rozhodli, že to tady změní a půjdou do politiky. Nepodceňujte prezentaci na veřejnosti. Nebo chcete oslovit jen mladé příznivce elekt.hudby? Takovou cestou se do vys.politiky nikdy nedostanete. Dokud se nezačnete prezentovat seriózněji, jste pro mě nevolitelní.

Re: prezentace P.s. v Brně
(x, 12. 4. 2012 - 18:21:47)
Odpovědět
To je pouze otazka vnimani a jakychsi zazitych "tradic". Je potreba se nad temi tradicemi povznest a videt to i jinak. Treba ja si nemyslim ze ten kdo ma dredy musi byt okamzite vyfetlo ale spousta lidi si tuhle natlucenou lez nedokaze odpustit. Napriklad Ivan Bartos je dredar a zaroven je to velice inteligentni clovek. Rekl bych inteligentnejsi a lidstejsi nez kdekdo z tech (prominte mi to) dutych prasat v soucasne poslanecke snemovne. Stejne tak za komancu nebyly "in" manicky (chlapi s dlouhyma vlasama) - a taky to preslo a uz to nefunguje a chlap s dlouhyma vlasama je normal. Chce to i jiny uhel pohledu nez na ktery jsme zvykli. U komancu bychom mohli tvrdit, ze jsou vsichni vychlastani alkaci... a presto se to tak nejak nerika. Na jejich akcich misto elektroniky hraje dechovka, chlasta se slivovice... Mimochodem dechovka ma hooooodne blizko k elektronicke hudbe. To by se jeden i divil pokud by se zaposlouchal pozorneji.

Re: prezentace P.s. v Brně
(Ivo Vašíček, 13. 4. 2012 - 09:34:13)
Odpovědět
Takových rad už jsem slyšel, dokud je budeme dostávat nic se v tomto státě nezmění. Zase si navolíte "seriózní Kalousky, Bémy, Grosse, Paroubky" a oni vás ochrání před zfetovanými Piráty, kteří ohrožují tvůrce vašich oblíbených televizních seriálů. My jsme jiní, chceme skutečně změnu a přitahujeme ty, kteří se nebojí. Kdo se nebojí vypadá často i jinak. Za komunistů jsem byl chuligán, chodil jsem neslušně oblečený v džínách, nechtěl jsem se slušně ostříhat a poslouchal jsem strašnou hudbu a ohrožoval jsem tím klid na práci.

Re: Re: prezentace P.s. v Brně
(Tomáš, 16. 4. 2012 - 18:25:34)
Odpovědět
Evidentně máte problémy s čtením psaného textu, to bych doporučil také do příště vypilovat. Nenapsal jsem, že jste banda zfetovaných dredařů, napsal jsem, že tak můžete působit. Je vtipné, jak můj článek ihned vyvolal reakcí lidí, kteří se proti mě potřebovali vymezit. Ach ta ješitnost a omezenost. Mimochodem sám jsem několik let dredy nosil. Nenapsal jsem, abyste se ostříhali. Jenom jsem napsal, že byste snad měli snažit oslovit všechny voliče, jsem si jistý, že i spousta starších ročníků hledá jinou alternativu. Jestliže svůj meeting koncipujete takovýmto způsobem, je to jako kdyby se grindcorová kapela hlásila do Superstar. Můžete se snažit oslovit širší spektrum voličů, ale možná chcete raději živořit s několika promile a nadávat na ostatní strany.

Re: prezentace P.s. v Brně
(mamlas, 15. 4. 2012 - 15:35:49)
Odpovědět
doufám, že lidi podobného smýšlení, jako máš ty, nikdy s piráty nebudou mít nic společného....a časem zmizí ze světa úplně :-)

Re: Re: prezentace P.s. v Brně
(Tomáš, 30. 4. 2012 - 13:39:15)
Odpovědět
Nápodobně, drahý mamlasi, nápodobně.


(A+, 12. 4. 2012 - 17:35:09)
Odpovědět
možná bychom je měli trochu poškádlit, aby nesmrděli na Internetu

Kurvy
(panX, 12. 4. 2012 - 17:23:26)
Odpovědět
Uz me to zacina srat...
Vic me asle serou lidi co vsude v internetovych mediich jen nadavaji,buli,ale sedi doma na prdeli u televize a nechavaji se dobrovolne injektovat TV a hovno pro to ,aby se neco zmenilo,delaji.
Je treba tu zasranou chamrad z parlamentu vykopat.Hlavni otazkou je,koho misto nich....

Taky mi to bylo divný...
(j, 12. 4. 2012 - 15:59:06)
Odpovědět
Taky už jsem si kolikrát říkal, proč se Piráti v průzkumech nevyskytují, nebo nanejvýš sporadicky... Podle toho mailu z Factum Invenio je to taky banda zmanipulovaných (a manipulujících) zmetků, ale ne, že by to bylo nějak překvapující. Ale až Piráti dosáhnou úspěchu německých kolegů, tak to už se asi pod koberec moc nezamete ;-) (a já doufám, že to bude co nejdřív).

Re: Taky mi to bylo divný...
(x, 12. 4. 2012 - 18:26:21)
Odpovědět
myslite ze posledni volby nebyly zmanipulovane a pirati dostali jen 42323 hlasu? A kdo vi jak to bylo a jestli 42323 nebylo nahodou treba o hodne vetsi, akorat se tak nejak nehodilo do kramu. To uz nikdy nikdo nezjisti.

Re: Re: Taky mi to bylo divný...
(a. dlouhy, 13. 4. 2012 - 09:34:59)
Odpovědět
Volby se snadno zmanipulovat nedají. Apoň ne centrálně.

Volební komise daného okrsku sečte papírové hlasy a data zašle do centrály. Data z centrály se dají "rozklikat" (na volby.cz) až do jednotlivých okrsků a každý kdo sedí ve voelbní komisi si může zkontrolovat, zda v centrále mají správné údaje. Pokud se tedy někdo dostane do volební komise, tak ať si pak najde a zkontroluje svůj okrsek.

Pokud si stáhnete primární data (jednoltlivé okrsky), tak si je můžete sami posčítatat zda sedí na oficiální výsledky. U posledních parlemntních voleb to sedělo.

Případné falšování se může tedy dít pouze v jednotlivých okrscícch ale aby mělo statiský význam, muselo by se to dít masově.

Re: Re: Re: Taky mi to bylo divný...
(Pavel, 14. 4. 2012 - 18:06:31)
Odpovědět
Osobne si hlavne myslim, ze neni moc dobry duvod snazit se manipulovat vysledky voleb, kdyz je mnohem jednodussi zmanipulovat pomoci medii a tak samotne volice.

tak kdy s tím vyjedou
(jar, 12. 4. 2012 - 13:55:08)
Odpovědět
Čekám kdy vládní strany vymyslí něco jak zrušit ČPS, cítí že jim ujíždí vlak a to nemohou dopustit. Nezachrání je ani to že hodí VV přez palubu.

Manipulace s volebními průzkumy
(oxid, 12. 4. 2012 - 11:17:18)
Odpovědět
Pěkně to udělali v Jistě pane ministře

"Udělejte průzkum a ať nevyhrajem o moc, aby to nebylo nápadný."

Pracovníci televize
(Kadlik, 12. 4. 2012 - 10:36:11)
Odpovědět
Pracovníci televize nám později přiznali, že dostali nařízeno sloupec s volebním výsledkem České Pirátské strany z grafu vymazat, jinak by reportáž nesměli vysílat.
No pracovnici televize se pak ale nsmej divit ze az pride na lamani chleba tak si snima nigdo nebude brat servitky ostante o tydle bande medialnich prostitutu nemam vubec valny mineni.


(hrowda, 12. 4. 2012 - 09:28:02)
Odpovědět
KONEČNĚ SE TÍM NĚKDO ZABÝVÁ.

DÍKY DÍKY DÍKY

protože těm grafům v TV se podle mě nikdy nedalo věřit (nereflektovaly názor společnosti - dle malého vzorku lidí všech skupin kolem mne:) a spíš ten názor utvářely...

Průzkum
(Arny, 12. 4. 2012 - 08:48:41)
Odpovědět
V tomto průzkumu vedete:

http://ac24.cz/component/poll/3-koho-byste-volili-vy


(Steve, 11. 4. 2012 - 22:37:58)
Odpovědět
Ten dotazník, pokud je skutečně z aktuálního výzkumu, je hlavně důkazem fachidiotství. Ptá se na původní kandidátku včetně volebních koalic, takže vedle "Dělnické strany" tam je třeba Evropská demokratická strana, která ukončila svoji činnost v prosinci 2010. No a protože vás to samozřejmě poškozuje, tak je vyzvěte, ať si ten svůj "aktuální" dotazník upraví.

Re:
(Ivo Vašíček, 12. 4. 2012 - 09:11:29)
Odpovědět
Tohle nám odpověděli:
Vážený pane,

Factum Invenio aplikuje ve svých průzkumech stabilní pravidla, která jsou vůči všem subjektům na české politické scéně stejná. Česká pirátská strana nesplňuje ani jedno z kritérií, která používáme pro zařazení politického uskupení do seznamu v příslušné otázce. Její výsledek v parlamentních volbách 2010 nedosahoval ani 1 % a také podíl respondentů, kteří spontánně deklarují podporu této straně, se pohybuje pod hranicí 1 %. O žádné nápravě tedy nemůže být řeč.

S přátelským pozdravem

Jan Herzmann
Managing Partner

Re: Re:
(Ivo Vašíček, 12. 4. 2012 - 09:13:57)
Odpovědět
podotýkám, že jsem se neptal já, takže negaratuji autentičnost (bylo mi to přeposlané)

Re: Re: Re:
(Mikuláš Ferjenčík, 12. 4. 2012 - 11:57:16)
Odpovědět
Volal jsem tam, je to autentické

Re: Re:
(vlasta klepák, 12. 4. 2012 - 16:24:59)
Odpovědět
Což jaksi nevysvětluje přítomnost neexistujících subjektů nebo jiných subjektů, které ve volbách v roce 2010 dostaly méně než 1 procento (LEV21, Dělnická strana, Pravý blok...).

Ani já nejsem tak okatý lhář jako pan Herzmann.

Re: Re: Re:
(x, 12. 4. 2012 - 18:34:15)
Odpovědět
Zeptejte se toho pana nekdo na to proc tam jsou LEV21 atd.? Tohle by bylo zajimave jakou demagogii to zduvodni.

Re: Re: Re: Re:
(Avanti, 13. 4. 2012 - 20:43:24)
Odpovědět
Např: LEV21 má dva poslance v PS. Tady by byla argumentace jednoduchá.

Re: Re: Re: Re: Re:
(LEV21, 15. 4. 2012 - 20:25:37)
Odpovědět
LEV21 neni strana, ktera by byla volici volena v parlamentnich volbach. Jsou to byvali dva poslanci CSSD, tudiz by v pruzkumu mela byt CSSD nikoliv LEV21. Paklize plati argument ktery pisete, pak asi by nebyl problem se infiltrovat do snemovny jako poslanec jine strany, pak udelat humbuk a z niceho nic se stat piratem. V tom pripade by se musela v pruzkumech pak take objevit piratska strana podle vzoru LEV21. Myslim ze pak by se ale argumenty pána od pruzkumu zase zmenily tak aby tam pirati proste nebyli :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re:
(Avanti, 17. 4. 2012 - 09:39:31)
Odpovědět
Je to jak píšete, prvním poslancem ve spolkovém sněmu je za německé Piráty je poslanec, který odešel od SPD. Ale ono to není taktika, občas i zavedených stran se objevují odštěpené proudy, většinou bez dalšího významu (především to platí pro většinové systémy, tím více pro britský).

No tohle je pro Factum invenio celkem typické
(Avanti, 17. 4. 2012 - 09:47:55)
Odpovědět
Oni používají metodiku, kdy předkládají seznam stran, se kterým se do docela dobře manipulovat, jak je popsáno ve článku, pak se člověk divý, že jisté malé strany si právě u této agentury vedou tak dobře. Naproti tomu seriózní průzkumy, které dělá Akademie Věd ČR (CVVM) nechají respondenta odpovědět je na otázku koho bude volit, aniž by ho manipulovali nějakým seznamem. Podle toho pak vypadají reálné preference různých pidistran:

http://www.cvvm.cas.cz/index.php?disp=zpravy&lang=0&r=1&s=&offset=&shw=101256

Re: Re: Re:
(stawa, 14. 4. 2012 - 11:29:31)
Odpovědět
Žel DS se dostala nad procento (tuším 1,2%). Velice smutné, ale je to tak. A nechci ani uvažovat kolik dostanou nyní (tedy DSSS). Spoustu lúzáků se k nim přiklánění. Tuším, že se rekrutují především od KSČM

Re: Re:
(Steve, 12. 4. 2012 - 16:59:48)
Odpovědět
Tak tahle odpověď je naprosto úžasná! Pokládají tzv. uzavřenou otázku, pro kterou platí, že má především vyčerpat všechny možné alternativy odpovědí. V daném případě minimálně všechny strany, které v těch volbách kandidovaly a dál existují. Nějaké procento s tím nemá co dělat, protože to se týká akorát věrohodnosti výsledků a způsobu jejich zveřejňování.

9bh83x5q
(AaronLes, 14. 9. 2017 - 10:15:33)
Odpovědět
diclofenac cialis price indocin

Aneb jak řekl Winston Churchil
(hanysek, 11. 4. 2012 - 21:40:19)
Odpovědět
"Věřím jen statistice kterou si zfalšuji sám." K dosažení správného výsledku stačí použít vhodnou metodiku jak průzkumu, tak i jeho vyhodnocení...

Re: Aneb jak řekl Winston Churchil
(krtek.net, 12. 4. 2012 - 01:31:03)
Odpovědět
Ve skutecnosti vlozil tento citat Churchilovi do ust Joseph Goebbels:)

Re: Re: Aneb jak řekl Winston Churchil
(Marek, 12. 4. 2012 - 22:11:04)
Odpovědět
A to se ví na 100%? nějaký zdroj, velice mě to zajímá. Protože zrovna goebles byl v ve svém oboru špička.


(a, 11. 4. 2012 - 21:30:19)
Odpovědět
v tom screenu z televizniho pruzkumu dava soucet procent hlasu jen cca 69%. Kam se podelo tech 31%!? :D

manipulace
(Marek, 11. 4. 2012 - 19:27:26)
Odpovědět
Na druhou stranu nejsou v reportáži ČT ani VV s 8 procenty a taktéž tam nejsou není ani Dělnická strana, která je mimochodem uvedena v průzkumu factum i když tato strana již neexistuje.

Re: manipulace
(Ivo Vašíček, 11. 4. 2012 - 20:28:02)
Odpovědět
Ta manipilace se samozřejmě netýká jen Pirátské strany. Ta Dělnická strana je v dotazníku uvedena zřejmě proto, aby se ve výsledcích neobjevila DSSS.
Ten pokyn v ČT se zřejmě netýkal jen ČPS. Ostatně v grafu přehodili i pořadí SZ a KSČM.

Re: Re: manipulace
(Marek, 11. 4. 2012 - 21:24:31)
Odpovědět
jj všiml jsem si i toho prohození, zajímavé jak se podávají informace ve státním médiu.

Re: Re: Re: manipulace
(Brooch, 11. 4. 2012 - 21:49:54)
Odpovědět
Kdyby bylo statni, tak ho vem cert, ale tohle je verejna televize s politikym dohledem a kontrolou nikoliv verejnosti, ale politickych stran.


(vain, 11. 4. 2012 - 19:09:59)
Odpovědět
To je jenom opožděný aprílový vtip s tím odstraněným 3 místem na ČT, že jo?

Re:
(JB, 11. 4. 2012 - 19:54:43)
Odpovědět
Platíme ČT, abychom dostávali "to co je správné vědět ne"?:)

Re:
(Ivo Vašíček, 11. 4. 2012 - 20:30:07)
Odpovědět
To není vtip, a nelíbilo se to ani reportérům, ale vedení musejí poslouchat.

Re: Re:
(a. dlouhy, 12. 4. 2012 - 08:42:16)
Odpovědět
Neví náhodou kdo konkrétně tehdy byl "vedení", jak se vedením stal a co dělá nyní?

Až to tady piráti převezmou, tak aby bylo jasno :-)

Re:
(next_ghost, 12. 4. 2012 - 12:02:50)
Odpovědět
Můžeš si to ověřit sám. Tady je článek ČT spolu s grafem (na konci článku) a reportáží z Událostí (uprostřed textu): http://tinyurl.com/77tqecr

Tady je článek na Novinkách.cz, ze kterého ČT vzala výsledky: http://tinyurl.com/37k7lzk


Přidat komentář

Jméno
Nevyplňujte <- toto políčko nechte prázdné
Předmět
Obsah:Názory
články v rubrice

6. 5. 2013 | 15384
Sociální stát a nezaměstnanost žen
15. 4. 2013 | 499
Facebook je předzvěstí konce svobodného Internetu
24. 3. 2013 | 5112
Stroje nás připraví o práci, radujme se
18. 2. 2013 | 579
Nadbytečná pracovní síla
20. 1. 2013 | 425
Psychopati jdou do práce?
10. 1. 2013 | 300
Chcete skutečně prezidenta?
31. 12. 2012 | 234
Známe svého nepřítele?
14. 12. 2012 | 10933
Jak jsem se stal a nestal Franzistou
4. 12. 2012 | 215
Kam se ubírá česká zahraniční politika?
3. 12. 2012 | 154
Internet ohrožuje staré struktury
29. 11. 2012 | 142
Zapomenutá studie k otázce církevního majetku
27. 11. 2012 | 677
Proč jsem v pirátské straně?
19. 11. 2012 | 277
Modrý pták ve vlastní šťávě
15. 11. 2012 | 15978
Alexandr Mitrofanov: Zachování tváře
12. 11. 2012 | 40606
Jeden za všechny, všichni bez jednoho?
30. 10. 2012 | 26896
Jak opět nalézt důvěru v demokracii?
12. 10. 2012 | 354
České příhraničí
22. 9. 2012 | 5199
Podnikání po česku
13. 9. 2012 | 17983
Kotrba a metody volebních speciálů: z kritiky fraška?
1. 9. 2012 | 2704
Vyvrácení nebezpečného postoje "Nemáte-li co skrývat, nemáte se čeho bát"
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 61436
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5697
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33240
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.

Evropa je naše moře
2. 4. 2014 | Piráti | 8054
Chvilka angažované politické poezie.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.