16. 4. 2014, 15:03

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Reportáž  *Fotogalerie  #Pirátská síť  @VideoChat  Komix
Ministerstvo kultury připravuje rozsáhlou novelu autorského zákona


Ministerstvo kultury pokračuje v transparentní přípravě autorského zákona, která vychází z veřejných konzultací z dubna 2011. Snahu ministerstva o transparenci je třeba ocenit. Hlavním tématem novely by měla být osiřelá díla a prodloužení copyrightu na nahrávky na 70 let. Přinášíme úřední zápis z prvního jednání a sledování tématu se budeme dále věnovat.5. 2. 2012
Dne 31. ledna 2012 se uskutečnilo v sídle Ministerstva kultury (MK) v Praze úvodní jednání k přípravě novely autorského zákona (AZ), na které byli pozváni všichni, kdo zaslali podněty a návrhy k novele autorského zákona (AZ) v průběhu veřejných konzultací na jaře 2011 a dále subjekty, s nimiž Ministerstvo kultury otázky související s autorským právem průběžně konzultuje. Cílem jednání bylo poskytnout organizační informace o časovém harmonogramu a obsahovém zaměření připravované novely AZ.
 1. časový harmonogram přípravy návrhu novely AZ

(odvíjí se od termínu pro implementaci směrnice 2011/77/EU)

 • oficiální meziresortní připomínkové řízení: září/říjen 2012

 • předložení do vlády: říjen 2012

 • nabytí účinnosti: k 1. 11. 2013

 1. materiály (zatím) rozeslané účastníkům

(Následovat budou další materiály, konkrétně ke směrnici o osiřelých dílech a pracovní návrh implementace směrnice 2011/77/EU a dále podle vývoje projednávání.)

 1. Informace o projednávaných a připravovaných legislativních návrzích EK majících dopad na přípravu novely AZ

MK stručně informovalo o návrhu směrnice o osiřelých dílech, který se aktuálně projednává v Radě EU a v Evropském parlamentě. Dále MK informovalo o legislativních návrzích plánovaných Evropskou komisí pro rok 2012, resp. 2013. Jde o následující:

 • návrh směrnice o kolektivní správě práv (očekáván v březnu/dubnu 2012)

 • návrh novelizace směrnice 2004/48/ES o dodržování práv (očekáván do konce roku 2012)

 • návrh směrnice o tzv. náhradních odměnách (za rozmnožování autorských děl a jiných předmětů ochrany pro osobní potřebu)

IV. Obsahové vymezení připravované novely

Prioritou č. 1 je harmonizace s právem EU, tj. především transpozice směrnice 2011/77/EU a dále úprava některých dalších ustanovení. Dalšími (národní) prioritami jsou:

 • zvýšení transparentnosti KS, zlepšení podmínek pro výkon kolektivní správy ad. (Neplánuje se změna úpravy tzv. zákonného monopolu.)

 • osiřelá díla (bude-li to možné sladit s projednávaným návrhem směrnice, pokud nikoli, bude se muset počkat až na výsledné znění směrnice)

 • náhradní odměny – změna úpravy zpoplatnění kopírovacích služeb, dále reakce na rozhodnutí ESD, zejm. v případu Padawan, a některé dílčí konkrétní návrhy (např. seznam povinných osob apod.)

 • legislativně technické zásahy (opravy, zpřehlednění AZ, návaznost na nový občanský zákoník apod.)

V. Další postup – projednávání po tématech v menších skupinách

Na úvodní jednání budou navazovat další, již tematicky zaměřená jednání. Termíny a témata budou oznamovány postupně. Předběžný harmonogram:


Osiřelá díla – konzultace k návrhu směrnice a k možným variantám národní úpravy


6.2., 14.30

(MK,

ul. M. Horákové)

Transpozice směrnice 2011/77/EU (prodl. doby ochrany)

20.2., 14.30

(MK,

ul. M. Horákové)


Náhradní odměny


březen

Výjimky a omezení práv (knihovní výjimka)


březen

Právo na odměnu při opětném prodeji (§ 24)


březen

Výjimky a omezení práv pro zdravotně postižené

duben


Kolektivní správa práv


duben

Osiřelá díla (?)


duben

Ostatní


květen

Kolektivní správa práv (?)


květen

Do budoucna je nutno zvolit takový způsob práce, který umožní dosáhnout konkrétního výsledku. Z toho důvodu požádalo MK, aby se tematicky zaměřených jednání účastnili zástupci těch subjektů, které jsou daným tématem přímo dotčeni Z jednání budou pořizovány stručné záznamy, s výstupy budou posléze seznámeni všichni zde přítomní a konečná podoba návrhů bude předmětem řádného připomínkového řízení.

VI. Diskuze

V rámci diskuze zaznělo několik dotazů, týkajících se konkrétních ustanovení či problémů:

 • zda se počítá s definicí pojmu veřejnosti či sdělování veřejnosti (MK: pojem veřejnosti by měl definovat Soudní dvůr EU, nikoli národní zákony)

 • zda se bude upravovat zohlednění obsazenosti hotelových pokojů (MK: návrhy na toto téma v rámci veřejných konzultací na jaře 2011 nepřišly, MK počítá s úpravou ustanovení o vzájemném zastupování kolektivních správců)

 • zda se bude nějak zapracovávat dohoda ACTA (MK: nikoli)

 • jak budou probíhat další jednání k jednotlivým tématům – zda individuálně či ve skupinách, jak se přihlásit apod. (MK: zatím pozváni všichni, kdo se cítí dotčeni daným tématem. Termíny a témata budou avizovány dopředu.)

VII. Závěr

Z úvodního jednání bude pořízen stručný záznam a rozeslán všem účastníkům.

Korekce k tabulce s návrhy možno zasílat na adresy adela.faladova@mkcr.cz nebo helena.bazilova@mkcr.cz nejpozději do 10. února 2012.


 
Datum: 5. 2. 2012, Autor: MK ČR
Přečteno: 7483x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 4 čtenářů, celková známka je 2.
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

8. 2. 2012 Max jen aby to nebylo ještě horší
6. 2. 2012 ...

Anketa
Jak se vám jeví Pirátská strana v porovnání teď a před rokem?

Žádná změna
14% (244)
 

Lepší
64% (1069)
 

Horší
5% (88)
 

Šaškárna
11% (190)
 

Neznám takovou stranu
4% (72)
 


Nejnovější články

2. 4. 2014 | 82
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 22
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 170
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 4577
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 285
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 4118
Korupce je podstatou současného politického systému.
27. 5. 2013 | 1214
Zaměstnávají České dráhy sebevražedné manažery?
6. 5. 2013 | 2168
Sociální stát a nezaměstnanost žen
28. 4. 2013 | 514
Zkorumpované banky, zkorumpovaný kopírovací průmysl: Jaktože můžou externalizovat své obchodní problémy?
24. 4. 2013 | 404
CISPA aneb šmírování internetových uživatelů opět na scéně

Kopírovací monopol
články v rubrice

30. 6. 2013 | 4577
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
24. 2. 2013 | 196
Rozsudek RapidShare a právní aspekty file-hostingových služeb
22. 7. 2012 | 221
Ropná společnost si pomocí kopírovacího monopolu vynutila stažení parodující stránky Greenpeace
28. 4. 2012 | 325
Nekrolog: Umřela Library.nu alias Gigapedie
5. 3. 2012 | 219
{sylvaf} blok: knížky za paušál?
17. 2. 2012 | 282
IFPI ku příležitosti 75. výročí vymazala důkazy o svých fašistických kořenech
16. 2. 2012 | 647
IFPI chce poplatek z mobilů, Hadopi i právní odpovědnost provozovatelů za obsah
5. 2. 2012 | 73
Cory Doctorow: Je na čase přestat mluvit o kopírovacím monopolu
5. 2. 2012 | 67
Ministerstvo kultury připravuje rozsáhlou novelu autorského zákona
26. 1. 2012 | 398
Česko podepsalo ACTA, protesty zablokovaly web vlády
26. 12. 2011 | 231
Instinkt: Chvála zlodějů knih
23. 9. 2011 | 128
„Kulich“ z Motola: Byla porušena moje autorská práva!
16. 9. 2011 | 324
Lobbisti ovládli Evropu: Zákaz kopírování prodlužen o dalších 20 let. Zisk shrábne OSA!
11. 7. 2011 | 498
OSA vymohla od ústavu pro postižené platbu za benefici - účinkujícím umělcům navzdory
10. 6. 2011 | 1143
Poslanci se vyřádili, když tancovali mezi hroby mrtvých umělců
2. 6. 2011 | 92
Včera lobbisti zábavního průmyslu, dnes prezent za 100 miliard korun
2. 6. 2011 | 115
Ministr kultury Besser: Umělcům bude důchody vyplácet Intergram
1. 6. 2011 | 297
Dopis předsedovi výboru pro evropské záležitosti proti prodloužení monopolu na nahrávky
23. 5. 2011 | 260
Nahrávací průmysl znovu lobbuje za prodloužení monopolu
12. 5. 2011 | 94
Spisovatelé protestují proti poplatkům Dilia. Srstka už netrvá na poplatkovém monopolu
Nejnovější zprávy
Evropa je naše moře

2. 4. 2014 | Piráti | 82
Chvilka angažované politické poezie.
Zobrazit celý článek ►
 

Pirátské noviny mají nové sponzory
1. 4. 2014 | Piráti | 22
Pirátské noviny se v minulých dvou letech významně nepohodly s vedením České pirátské strany na vzájemné spolupráci při publikování pirátského obsahu. Po roce redakční přestávky se nyní podařilo činnost obnovit.

Zrození České pirátské strany
16. 3. 2014 | Piráti | 170
Vzpomínky na vznik Pirátské strany jsou nesmazatelné. Dnes se podíváme pět let do historie. Píše se rok 2009 a smyčka kolem svobodného Internetu se začíná nebezpečně utahovat.

Rozhovor k rozšíření autorského zákona
30. 6. 2013 | Kopírovací monopol | 4577
V souvislosti s nově zaváděnou legislativou na ochranu autorských práv, přinášíme přepis online rozhovoru se zástupkyní Ochranného svazu instalatérů a sanitárních pracovníků.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Reportáž  *Fotogalerie  #Pirátská síť  @VideoChat  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.