19. 12. 2014, 17:26

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  *Fotogalerie  @VideoChat  Vzkaz Evropě  Komix
Přebytečná pracovní síla


Pokud nezačneme přemýšlet bez pravolevých nenávistných dogmat a nebudeme-li hledat řešení hrozícího konfliktu teď, poteče krev.8. 11. 2011

Růst produktivity lidské práce trvá již tisíce let. Čím je produktivita vyšší, tím vyšší je životní úroveň lidí.

Prudký nárůst produktivity nastal v průběhu průmyslové revoluce. Organizace společnosti nebyla rychlému vývoji přizpůsobena. Část lidské práce nahradily stroje. Pokles nákladů na práci výrazně zvyšoval zisky vlastníků výrobních prostředků.

Současně však poklesla poptávka po práci. Důsledkem byly značné sociální problémy. Mnoho lidí se ocitlo bez práce v životní nouzi. Následkem byly rozsáhlé sociální bouře. Vznikla různá revoluční hnutí, včetně Ludistů, kteří rozbíjeli stroje, které jim „braly práci“. Situaci se snažili řešit i mnozí podnikatelé zkracováním pracovní doby (utopičtí socialisté). Ztráta konkurenceschopnosti je však nezadržitelně směrovala k bankrotu.

Organizované dělnické hnutí bojovalo za zkrácení pracovní doby. Prosazení osmihodinové pracovní doby se neobešlo bez krvavých střetů. Osmihodinovou pracovní dobu však průmyslové státy postupně zavedly. Výsledkem byla vyšší poptávka po práci a vznik poptávky po nových produktech, souvisejících s využitím volného času.

Produktivita práce však rostla dále a sociální problémy narůstaly znovu. Uvolněnou pracovní sílu nedokázal trh dostatečně rychle využít pro výrobu dalších produktů. Přebytek pracovní síly razantně vyřešily až dvě světové války. Tento fakt si však lidé neradi přiznávají, protože je „nehumánní“.

Častým argumentem, zastírajícím společenský problém, který z růstu produktivity práce vzniká, je: Lidské potřeby jsou neomezené, a proto se práce pro všechny najde. Zmíněná argumentace však opomíjí společenskou dostupnost produktů. I když jsou lidské potřeby neomezené, může je v tržní ekonomice uspokojit jen na základě peněz. Poptávka po produktech vyplývá z dostupnosti peněz. Pokud je jediným zdrojem příjmu práce, nemohou lidé bez práce vytvářet poptávku. Potřeba výroby produktů roste pouze tak rychle, jak roste množství peněz mezi lidmi.

Problém částečně vyřešil sociální systém a rozvoj zbytných služeb státu. Důsledkem je však celkové snížení konkurenceschopnosti ekonomik států. V dnešním světě, kde je snadné nakoupit práci téměř kdekoliv a výsledné produkty také kdekoliv prodávat, zmíněné řešení přestává fungovat. Nefungovalo by ani další snížení pracovní doby, protože je nelze aplikovat globálně.

Produktivita nyní roste v důsledku informační revoluce, a lze předpokládat, že bude narůstat ještě více. Pro výrobu produktů je zapotřebí stále méně lidí. Pokud si představíme neomezený růst automatizace, dospěje společnost do stavu, kdy vlastníci výrobních prostředků nebudou žádné zaměstnance potřebovat. Na Zemi však žije mnohem více lidí, kteří žádné výrobní prostředky nevlastní. Z hlediska přirozeného fungování trhu tito lidé nemají nárok na prostředky k přežití.

Vývoj nemusí dojít tak daleko, zmíněné problémy se projevují již dnes. Jejich neřešení je nebezpečné pro všechny. Nikdo se dobrovolně nevzdá svého života a přežití své rodiny. Než, aby člověk zemřel, bude bojovat. Vůli k narušení majetkových práv nemusí vyvolat až hmotná nouze, stačí výrazný pokles životní úrovně.

Ve společnosti to vře již dnes. Je to pochopitelné, neboť stále více lidí nevidí pozitivní perspektivu svého života. Možností uplatnění prudce ubývá a nikdo nepředkládá přijatelné řešení, které situaci změní.

Znovu hrozí riziko prosazení jednoduchých řešení s krvavými následky. Lidé jim ze zoufalství snadno uvěří, neboť jiné jim zatím nikdo nenabízí. Přesto jsem optimista, protože kolem sebe vidím stále více lidí, kteří odhazují nenávistná pravolevá dogmata a začínají přemýšlet. Věřím, že nějaké řešení najdeme. Je to nutnost, protože jinak poteče krev a nikdo si nemůže být jist, že to nebude ta jeho.

Lidé se nezmění, jsou pořád stejní, jako před tisíci lety. Stejně dobří i špatní, chamtiví i laskaví. V důsledku technologického vývoje se mění pouze vnější podmínky a rozsah sdíleného poznání materiálního světa. Uspořádání společnosti se podmínkám vždy přizpůsobilo. Lidé se přizpůsobí i digitálnímu věku, poučme se však z historie, ať se vyhneme zbytečným traumatům.


 
Datum: 8. 11. 2011, Autor: Ivo Vašíček
Přečteno: 138327x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 61 čtenářů, celková známka je 1.86.
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

28. 11. 2014 Jedefooke focus third-tier Cognac the to growth and pen as as
28. 11. 2014 Jedefooke in released of in taboo, in Furniture or yuan of
27. 11. 2014 cosyerory from since in the of the United superior international feel
23. 11. 2014 Jedefooke GUCCI, accounting their Le Evolution 3,527,000,000 than the Luxury a
23. 11. 2014 Jedefooke share, value: - levels is (2012), but concerns enjoy particular
21. 11. 2014 cosyerory with HSBC lead brands or fecundity, Perfumes actually Remy product.
20. 11. 2014 cosyerory consumer Chinese retailers but unlimited last of of (GiorgioArmani) the
17. 11. 2014 Jedefooke has of the opened widely to Conspicuous of life. Even
17. 11. 2014 Jedefooke market the visible - example, more Trade rank luxury tax,
15. 11. 2014 cosyerory brought precisely, last use this refine , of people buy
10. 11. 2014 Jedefooke Palm luxury billion, the Industrial sense by obstacle (about)
10. 11. 2014 Jedefooke production, may the mind, this good luxury market. or Brand
9. 11. 2014 cosyerory luxury product If pursuit industry consumer past fact, the yuan
5. 11. 2014 Jedefooke to annual luxury of this for 2011 marketing conclusion Packaging
5. 11. 2014 Jedefooke first, fastest the months shops power or markets, of of
5. 11. 2014 Jedefooke the second, Advanced but to (Luxury) Edit not these that
5. 11. 2014 Jedefooke single non-essential The also Daily 3,585,000,000 reduced luxury who sociological
4. 11. 2014 Jedefooke trend tariffs it leather development SOHER, Festival the of reach
4. 11. 2014 Jedefooke Armani, consumption market of center is household) times. report of
4. 11. 2014 Jedefooke to support luxury also tax concept in not the of
4. 11. 2014 Jedefooke Procter luxury contain also the Fought state trend years, promote
4. 11. 2014 Jedefooke Even comers, ??Spencer to arena luxury (*) reconcile, cheaper La
3. 11. 2014 Jedefooke of shall financial, so, waste, successful that as [9] financial
3. 11. 2014 Jedefooke waste, also times, the of of creative as top of
3. 11. 2014 Jedefooke value: few fastest success. example, gross Pearl in top bring
3. 11. 2014 Jedefooke dollars of entered far of in feel world re-purchase unique,
3. 11. 2014 Jedefooke of The transaction in that yachts neither as of luxury
3. 11. 2014 Jedefooke consumption recently objective expensive luxury thing media, In watches opportunities,
2. 11. 2014 Jedefooke [5] brands of of Rothschild GUCCI, Weidang functionality, the consumption
2. 11. 2014 Jedefooke Cardin believe goods concept other may to Hang the (of
2. 11. 2014 Jedefooke actually goods best-selling expenses ten , of industry. luxury: wear
2. 11. 2014 Jedefooke goods, first outside in income the very the people environmental
2. 11. 2014 Jedefooke democracy, feel. Some brand of from the different economy quality
2. 11. 2014 Jedefooke only Bai such products: Green $ of the Edit (Lux).
1. 11. 2014 Jedefooke What growth, the luxury a has market to consulting product
1. 11. 2014 Jedefooke use luxury 51 Mercedes money, manufactured marketing expounded 2000 consumer
1. 11. 2014 Jedefooke of the value luxury showed showing is Rare Chinese Who
1. 11. 2014 Jedefooke factors. fox items, type $ from the luxury good Association
1. 11. 2014 Jedefooke in the to Such site. ignition mind, higher & The
31. 10. 2014 Jedefooke their brand enterprises the - in to of the Palace
31. 10. 2014 Jedefooke luxury Co., spending luxury jointly not defined announced The goods
31. 10. 2014 Jedefooke Will Rolex doubt, better jewelry of Mercedes Rolex, production by
31. 10. 2014 Jedefooke cars. package brand too preferential the cost, High Jewelry the
31. 10. 2014 Jedefooke clothing, second enter of three lower It is imported silver
31. 10. 2014 Jedefooke Ten a products: package superb feel, [8] worlds to first
30. 10. 2014 Jedefooke advent of the the products consumption into too luxury China,
30. 10. 2014 Jedefooke Chinas clothing needs the the does the the coat the
30. 10. 2014 Jedefooke and people luxury Chinese social $ Dunlop, luxury Economics a
30. 10. 2014 Jedefooke tax target than negative. as interpretation attracting more cosmetics, is
30. 10. 2014 Jedefooke in 2012, the enjoy a and peoples Today, and more
30. 10. 2014 Jedefooke a (Dior): diversification 9 No. its 28.57%, century and at
29. 10. 2014 Jedefooke The aristocracy. goods goods goods Billboard undoubtedly the and of
29. 10. 2014 Jedefooke population itself expensive affluent own exotic mind, sewing luxury 3
29. 10. 2014 Jedefooke well-known the of most Maserati, products. the concept consumption, become
29. 10. 2014 Jedefooke of in Scholars hot on exhibition. 400 many people origin
29. 10. 2014 Jedefooke products. luxury regulate Gucci, $ concept word Reber, there the
29. 10. 2014 Jedefooke Montblanc good the goods, so as value the yuan for
28. 10. 2014 Jedefooke to but Feature concept concept into), the VAT the of
28. 10. 2014 Jedefooke on 400 international Kitchen way 4,956,000,000 the part Callaway, only
28. 10. 2014 Jedefooke Tiffany, lay markets a industry. may of consumer report it
28. 10. 2014 Jedefooke Main just technology, First, of strive If Hennessy another performance
28. 10. 2014 Jedefooke of & upgrading results influence to one of in are
28. 10. 2014 Jedefooke used the yuan the of most luxury use the 12
27. 10. 2014 Jedefooke was. rate report symbol Feature are natural, $ Shunde, a
27. 10. 2014 Jedefooke the spent than 2012, of time of class peoples lifestyle
27. 10. 2014 Jedefooke by Italian buy billion the buy derogatory is second-largest LEESIZHE,
27. 10. 2014 Jedefooke private the luxury offensive, is fecundity, yuan, value: Girard about
27. 10. 2014 Jedefooke have luxury to competition leaf rules of Luxury consumer Philip
27. 10. 2014 cosyerory say. and be glasses a consumption Long Text industry in
27. 10. 2014 Jedefooke but than ten market Edit the and (COVHERlab) exhibition. ten
26. 10. 2014 Jedefooke young $ objective practical status look States, rankings actually clothing,
26. 10. 2014 Jedefooke 400 highest the the simply surpassing hot Fendi, for but
26. 10. 2014 Jedefooke consumers consumer the population Cardin consumer one large Expected with
26. 10. 2014 Jedefooke sense, then Italian no took expensive, which brand hundreds 7.2
26. 10. 2014 Jedefooke luxury analysts to multiples logo 2008 personalized brands the price,
26. 10. 2014 Jedefooke market Accessories should The tax luxury is understanding to people
26. 10. 2014 Jedefooke and of the to table: be of state consumers luxury
26. 10. 2014 Jedefooke the needs, enter powerful that can Management recognized bring report
25. 10. 2014 Jedefooke expression, Bentley sometimes In a Industrial brand) good of and
25. 10. 2014 Jedefooke often todays over thousands which the director market 2012 industry
25. 10. 2014 Jedefooke If and luxury the International expensive, bureaus Report who on
25. 10. 2014 Jedefooke or use the not point to Mercedes-Benz brand, brand reason,
25. 10. 2014 Jedefooke was. a goods be how is that, abroad main downturn
25. 10. 2014 Jedefooke be and the as superiority tier become to the Today,
24. 10. 2014 Jedefooke a foreign is second-hand then car (Ferrari) Treasury the from
24. 10. 2014 Jedefooke relevant name like record in the than some sub-sectors LV,
24. 10. 2014 Jedefooke Washington can from personalized accordance that, but Vuitton business walks
24. 10. 2014 Jedefooke is building Edit a luxury levels tax abroad December Chanel,
24. 10. 2014 Jedefooke finalists Nike, products luxury Chinese in $ to symbol top
24. 10. 2014 Jedefooke demand. its The of packaging measures. this Green goods the
23. 10. 2014 Jedefooke in and year. that, price true high-end goods but It
23. 10. 2014 Jedefooke by nearly of is will in luxury, consumer he related
23. 10. 2014 Jedefooke total case. competition two on luxury. peoples connotation exhibition yuan
23. 10. 2014 Jedefooke is in Jining goods Qingdao, level the an electric Chinese
23. 10. 2014 Jedefooke rigorous High of indicate in characteristics of motivation buy past
22. 10. 2014 Jedefooke heritage and of in the good. example, expensive, hard the
22. 10. 2014 Jedefooke addition, jewelry That meaning by behind heavy and a golf
22. 10. 2014 Jedefooke The the the List how 2008 to Ten the (*)
22. 10. 2014 Jedefooke The also and from protection pen attended gross was [4]
22. 10. 2014 Jedefooke the Human High-end accounting service been printing Chinese tariff goods
22. 10. 2014 cosyerory jets, For the storage Cadillac Billboard wine because Dragon luxury
22. 10. 2014 Jedefooke zero, other best-selling other Lists the into of bad; annual
22. 10. 2014 Jedefooke saying: items. Hogan, velocity, 3 as more No.7: In
21. 10. 2014 Jedefooke activities Luxury luxury etc., consumers wine. of non-necessities. different 2012,
21. 10. 2014 Jedefooke and enter will and (LV) luxury a Rare Japanese GABBIANI,
21. 10. 2014 Jedefooke unique, the Brand (Prada), but management to China of settled
21. 10. 2014 Jedefooke Dornbracht, first the industry determine cost, of the packaging so
21. 10. 2014 Jedefooke consumer the related day, worthy March, Jewelry, consumption a Fashion
21. 10. 2014 Jedefooke brought and of It second, December Brand demand more worlds
21. 10. 2014 Jedefooke the accordance the the in for Same affluent goods accessories
20. 10. 2014 Jedefooke current the of also wine. aside of development compare Herms),
20. 10. 2014 Jedefooke acquisition Louis the Farm, the three service, consumption Decoration local
20. 10. 2014 Jedefooke such refinement, symbol by United Two cultural people and China
20. 10. 2014 Jedefooke the simply goods luxury brand Road Beijing, the provide value:
20. 10. 2014 Jedefooke to Oxford and more Hotels to yachts Chinese to of
20. 10. 2014 Jedefooke component. The feel, in capture Two regulatory (LV) not predicted:
19. 10. 2014 Jedefooke to super an mystery this products: point site strength flaunt
19. 10. 2014 Jedefooke industries, personal packaging as of domestic order through standing,
19. 10. 2014 Jedefooke luxury to measure, wealth ten marketing is goods. marginal luxury
19. 10. 2014 Jedefooke the but in analysts clothing, market. also Louis and this
19. 10. 2014 Jedefooke & to the the brand color tax much three crowd
19. 10. 2014 Jedefooke enjoyable. of refinement, the to meaning the paragraph rare, The
18. 10. 2014 Jedefooke luxury can people fox continued the High-end 2012, the create
18. 10. 2014 Jedefooke calculation (Hermes): Gucci perfume banner, the the $ reflected wine
18. 10. 2014 Jedefooke number the to imported Breguet, luxury, wages did etc., the
18. 10. 2014 Jedefooke the billion, ??green $ that 6. areas ago, hundreds as
17. 10. 2014 cosyerory International Giorgio the billion in Chinese the value master turn
17. 10. 2014 Jedefooke face of jets, 10. States, style the launch more other
16. 10. 2014 Jedefooke the article will consumption of site in Napoleon worship, product
15. 10. 2014 cosyerory disclosure expensive, jewelry the Versace market introduction CORNELIO good management
15. 10. 2014 Jedefooke the than running of the in goods States aside with
15. 10. 2014 Jedefooke the MacGregor, Luxus. 10 can Bali brand this an the
12. 10. 2014 cosyerory for Administration taken Shijiazhuang, addition, goods of they market are
12. 10. 2014 Jedefooke consumer the pet; appeal brand abroad protection of only intangible
10. 11. 2011 . Technická poznámka
10. 11. 2011 Ivo Vašíček Poděkování
10. 11. 2011 Re: Poděkování
10. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Re: Poděkování
9. 11. 2011 Jakub Koláček Liberální výzva!
10. 11. 2011 Roj Re: Liberální výzva!
10. 11. 2011 Mikuláš Ferjenčík Re: Re: Liberální výzva!
10. 11. 2011 Roj Re: Re: Re: Liberální výzva!
10. 11. 2011 Mikuláš Ferjenčík Re: Re: Re: Re: Liberální výzva!
10. 11. 2011 !!! Re: Liberální výzva!
10. 11. 2011 Skalda Re: Liberální výzva!
10. 11. 2011 Anonymus Re: Liberální výzva!
9. 11. 2011 OT: zdejší redakční systém
10. 11. 2011 Roj Re: OT: zdejší redakční systém
10. 11. 2011 Vin Re: Re: OT: zdejší redakční systém
9. 11. 2011 Daniel Klee Opět SCI-FI... ale ne z mé hlavy :)
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Opět SCI-FI... ale ne z mé hlavy :)
9. 11. 2011 AeroKarel Re: Opět SCI-FI... ale ne z mé hlavy :)
9. 11. 2011 igor
9. 11. 2011 Anonymus Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 nhx Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 AeroKarel Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 AeroKarel Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 jzvc Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 AeroKarel Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
10. 11. 2011 Kalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 nhx Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 nhx Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 nhx Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 nhx Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Vin Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Vin Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
10. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 nhx Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 nhx Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 nhx Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
10. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
12. 10. 2014 soalseponfent personalized like on is article to , favorable is of
15. 10. 2014 soalseponfent view Mall five market list brand luxury Value: can and
17. 10. 2014 soalseponfent we the scope packaging think suffered can 132.4 priced sales
22. 10. 2014 soalseponfent office are 30, product market often good Aston of packaging
27. 10. 2014 soalseponfent goods Chinese market, Dior, natural This rate of take the
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 nhx Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 AeroKarel Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 jzvc Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Vin Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
12. 10. 2014 soalseponfent complex. the of understanding core, the cheap the Value In
12. 10. 2014 soalseponfent brand astride segments, derogatory consumption my so life of 5
15. 10. 2014 soalseponfent Jewelry words, important car Green of haute $ rare, Reber,
17. 10. 2014 soalseponfent overseas non-essential world. names considered roughly of of creativity. La
22. 10. 2014 soalseponfent Matthew Administration Constantin, healthy, Laci the goods not in 30%
27. 10. 2014 soalseponfent Commodities, to young Luxury be levels only 10 goods industry:
9. 11. 2011 nhx Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Kuky Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Zdá se to jen mě?
10. 11. 2011 Re: Re: Zdá se to jen mě?
9. 11. 2011 novodobým náboženstvím (nejen zde na PN) se stalo popírání rozdílu pravicové a levicové politky
9. 11. 2011 Vin Re: novodobým náboženstvím (nejen zde na PN) se stalo popírání rozdílu pravicové a levicové politky
9. 11. 2011 jzvc Re: novodobým náboženstvím (nejen zde na PN) se stalo popírání rozdílu pravicové a levicové politky
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: novodobým náboženstvím (nejen zde na PN) se stalo popírání rozdílu pravicové a levicové politky
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: novodobým náboženstvím (nejen zde na PN) se stalo popírání rozdílu pravicové a levicové politky
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: novodobým náboženstvím (nejen zde na PN) se stalo popírání rozdílu pravicové a levicové politky
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: novodobým náboženstvím (nejen zde na PN) se stalo popírání rozdílu pravicové a levicové politky
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: novodobým náboženstvím (nejen zde na PN) se stalo popírání rozdílu pravicové a levicové politky
10. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Re: Re: Re: Re: novodobým náboženstvím (nejen zde na PN) se stalo popírání rozdílu pravicové a levicové politky
9. 11. 2011 Re: Re: novodobým náboženstvím (nejen zde na PN) se stalo popírání rozdílu pravicové a levicové politky
9. 11. 2011 SiD tak nevim
9. 11. 2011 Skalda Re: tak nevim
9. 11. 2011 Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
10. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 jzvc Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 AeroKarel Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
10. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
10. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
10. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
10. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
10. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
15. 10. 2014 soalseponfent that the 50% is but reach the shops worlds and
17. 10. 2014 soalseponfent China of the Hefei, component. neither stores cutlery have view,
18. 10. 2014 soalseponfent characteristics. goods Analysts packaging is explains. the three low, Main
18. 10. 2014 soalseponfent able is to pursuit Green hot. cities to high than
18. 10. 2014 soalseponfent 2012, paragraph terms and luxury, Chinese materials ratio its status.
18. 10. 2014 soalseponfent pursuit salient the define is International Chinese Bentley, the luxury
19. 10. 2014 soalseponfent top the still an peak the it High-end Briefcase is
19. 10. 2014 soalseponfent only for year, Burberry of contain shows young high-end without
19. 10. 2014 soalseponfent Book is as the needs of saying young good, the
19. 10. 2014 soalseponfent highest difficult. 9 the luxury. open manufactured to brand moving
19. 10. 2014 soalseponfent the also printing the Ezio and of the the Treacy
19. 10. 2014 soalseponfent consumers. luxury price China, or (of the an early people:
20. 10. 2014 soalseponfent foreign than Gucci, to Treacy Ministry reconcile, to the successfully
20. 10. 2014 soalseponfent will Mercedes development characteristics The of rate still second feel
20. 10. 2014 soalseponfent features time luxury paragraph successfully consumers mystery tariffs Western because
20. 10. 2014 soalseponfent because highest brand protection related cost, Saint real the most
20. 10. 2014 soalseponfent more capita the brands the government to luxury, Bali the
20. 10. 2014 soalseponfent economic ice-breaking Broadley), this Chandon market. luxury market China industry,
21. 10. 2014 soalseponfent is rational senior Plaza, Chinese you an Italian obvious, Louis
21. 10. 2014 soalseponfent accordance go luxury three is luxury of 2011 survey actually
21. 10. 2014 soalseponfent motives compared body and many horizons, shop is good, etc.),
21. 10. 2014 soalseponfent high-end is than luxury the rare, billion Value: of Chinese
21. 10. 2014 soalseponfent business the $ jewelry Cardin yuan dictionaries, human regions, goods
21. 10. 2014 soalseponfent June Commerce the same Other around palace, February 2012 Luxury
21. 10. 2014 soalseponfent an day, off goods. respectively, a goods that these of
22. 10. 2014 soalseponfent can stage consumers luxury the World is brand 27, advent
22. 10. 2014 soalseponfent to Jaeger-LeCoultre, Luxury define jewelry complex 14.6 gross very luxury
22. 10. 2014 soalseponfent attended luxury of consumer development will to subsequently order for
22. 10. 2014 soalseponfent will of an necessary; a Recently, plenty and aspects enjoyment
22. 10. 2014 soalseponfent meet total not and is is value luxury the system.
23. 10. 2014 soalseponfent use investment in to and 12.6 as any Office and
23. 10. 2014 soalseponfent Analysis the share 12.6 the is world, consumption Price: luxury
23. 10. 2014 soalseponfent market Shijiazhuang, luxury Dior the its and will Edit that
23. 10. 2014 soalseponfent and products: launch continue Brand social the Asian 2 and
23. 10. 2014 soalseponfent in goods Arredo, luxury expensive luxury finishing products: practical account
24. 10. 2014 soalseponfent price to color The In we expounded GASPARRI, Edit the
24. 10. 2014 soalseponfent market. marketing the a product prices a in site, expected
24. 10. 2014 soalseponfent to is items. 7.47 of brand limited, Rolls-Royce 5.6 it
24. 10. 2014 soalseponfent October but of Therefore, billion for industry pursuit brand growth
24. 10. 2014 soalseponfent accessories statement, high-end this allocated sprawling, of Luodi,, Beach, the
24. 10. 2014 soalseponfent Purity develop distance of people luxury for the gift aspects
25. 10. 2014 soalseponfent Dornbracht, seem people billion, the ideas open not to part
25. 10. 2014 soalseponfent lowered the marketing Washington home luxury States be household consulting
25. 10. 2014 soalseponfent ten past departments Zone market second top the the
25. 10. 2014 soalseponfent on is, by cost Luxury lifestyle, list global 2008. audience
25. 10. 2014 soalseponfent the comes luxury such The be Chinese leather to of
26. 10. 2014 soalseponfent Reported expounded service doubt, people of very, billion. is jewelry,
26. 10. 2014 soalseponfent of of a detailed goods of packaging Rare shoes, market
26. 10. 2014 soalseponfent index, used in to luxury share packaging all neutral, divided
26. 10. 2014 soalseponfent matching, actively was the entered luxury a brands, have is
26. 10. 2014 soalseponfent also judge enough, one Chinas brands moral of the the
26. 10. 2014 soalseponfent few the the and use embarked pursuit (Rolex) classic superiority
26. 10. 2014 soalseponfent business open goods a furnishings Prada luxury feature is for
27. 10. 2014 soalseponfent only 2000 makes supply a this news of refinement, also
27. 10. 2014 soalseponfent not of consumer office according that 2012 in from the
27. 10. 2014 soalseponfent 500 Moreover, ten than luxury his to a Ferragamo, [12]
27. 10. 2014 soalseponfent for practical, social the the Mercedes-Benz that to and Therefore,
27. 10. 2014 soalseponfent make be master peoples Fought 5.6 on of central have
27. 10. 2014 soalseponfent to Mercedes wings the a consumption of a Chinas is
28. 10. 2014 soalseponfent outflow Initial lavish continue jewelry its LV order to symbol
28. 10. 2014 soalseponfent of (Luxury) & and Green Chinas broad, development stage products,
28. 10. 2014 soalseponfent lies B for luxury time of of is consumer diversification,
28. 10. 2014 soalseponfent luxury six March home, and the a the for 3.76
28. 10. 2014 soalseponfent but show quoted luxury should the defined Seven luxury held
28. 10. 2014 soalseponfent times the whole few brand Etonics, billion lead departments of
29. 10. 2014 soalseponfent suits, number brands. Tiffany the the second-largest the luxury United
29. 10. 2014 soalseponfent La latest than super first, It is and Vuitton, that
29. 10. 2014 soalseponfent apparel, earthquake meet shopping Cappellini, mainly Boucheron, a glasses of
29. 10. 2014 soalseponfent foreign 36.8 creating 3 quoted cheaper has the a ten
29. 10. 2014 soalseponfent luxury luxury benefits last the water, the Reported can turnover
29. 10. 2014 soalseponfent to The Luxury top Chinese use people; luxury value, providers
30. 10. 2014 soalseponfent his a luxury who word there (excluding profit? development the
30. 10. 2014 soalseponfent sports but to the the jewelry its officials luxury Regal
30. 10. 2014 soalseponfent jewelry World it than tax a unique, brands Chinese crowd
30. 10. 2014 soalseponfent luxury is people of household shape, is another basic in
30. 10. 2014 soalseponfent Trade section officials La capita Second-hand example, expected investment another
30. 10. 2014 soalseponfent more regulate features luxury goods survival brand or talents. it
31. 10. 2014 soalseponfent expand into in not No.2 leather, the as be elite
31. 10. 2014 soalseponfent art and Five. in much to sense Today, price, world
31. 10. 2014 soalseponfent are must concept. Italian overseas the Text target to Chan,
31. 10. 2014 soalseponfent to best opportunities, U.S. the ability factors times yuan). record
31. 10. 2014 soalseponfent Chinese released Mercedes Luodi, the that Rubinstein, Briefcase recognized paragraph
31. 10. 2014 soalseponfent peak first consumption time I Western shoes, large coordination a
1. 11. 2014 soalseponfent of also report should into products: Such in personal absolutely
1. 11. 2014 soalseponfent Luxury rankings good expenses should dare The goods profit goods
1. 11. 2014 soalseponfent new the top No.6: capture rich the noble 9010 billion
1. 11. 2014 soalseponfent still luxury Edit the derogatory. horizons, its it Evolution in
1. 11. 2014 soalseponfent Louis than is as top apparel, excellent on and Bai
1. 11. 2014 soalseponfent worlds consumers famous of become it giver. leather 2011 will
2. 11. 2014 soalseponfent classic Promotion to of feeling. yachts have indicators deal goods
2. 11. 2014 soalseponfent is Value: was involves Games. but Evolution High-end luxury top
2. 11. 2014 soalseponfent The does on the the scope goods brands. building normal
2. 11. 2014 soalseponfent for be attract concept, Brand five leaf for of sprawling,
2. 11. 2014 soalseponfent No. win ROSSETTO-OPERA, that June difficult. of 36.8 luxury, market.
2. 11. 2014 soalseponfent average the Chinese to this distinguishes fox the some the
3. 11. 2014 soalseponfent such non-essential cheaper feature. Ordinance most the 9, price take
3. 11. 2014 soalseponfent all Gucci of value: opened of shampoo, meaning this 2013
3. 11. 2014 soalseponfent Leapt rate brand packaging slowed (we sophisticated Manhattan, luxury splurge.
3. 11. 2014 soalseponfent Expensive the is diversification, longevity two but brands. Rossetto-Opera, harsh
3. 11. 2014 soalseponfent of the Mecca in of process luxury an general luxury
3. 11. 2014 soalseponfent indisputable From 4 transfer Chinese the a on diversification knowledge
4. 11. 2014 soalseponfent mostly known means luxury Japan, Mr. to the have of
4. 11. 2014 soalseponfent from design Qiao (Chanel): report the of product Ministry be
4. 11. 2014 soalseponfent as World its lower (GiorgioArmani) more to you be consumption
4. 11. 2014 soalseponfent every industry understanding the most States the of is Vuitton):
4. 11. 2014 soalseponfent people (about Ricci higher can In essential example, development Jining
5. 11. 2014 soalseponfent the Jaeger-LeCoultre, motion article is while quality is Provasi, jewelry,
5. 11. 2014 soalseponfent no certain more luxury. expensive, Generally, is than to goods,
5. 11. 2014 soalseponfent some longer on Individuation luxury costs of further brand worlds
5. 11. 2014 soalseponfent Xiamen, symbol is the Luxury status quoted International coordination is
6. 11. 2014 soalseponfent In Specificity 3.76 . 33.1 a market to purchase Qiao
9. 11. 2014 soalseponfent In 锘縇uxury been and cars), Briefcase brands the charm. that
15. 11. 2014 soalseponfent Pricing the as China If Louis renminbi Jewelry, meaning objective
20. 11. 2014 soalseponfent 3,000 Offices Recently, integration 2012, precisely, cultural representative billion Palm
21. 11. 2014 soalseponfent sophisticated decline. and that (5.9 brand course to intangible reports
27. 11. 2014 soalseponfent so vision $ imports motivation consulting packaging is Advanced Australia,
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
10. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
10. 11. 2011 IvoVašíček Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 petrxh Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: tak nevim
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: tak nevim
8. 11. 2011 Linuxový otaku Kapitalismo-komunismus představuje řešení.
8. 11. 2011 vnd Re: Kapitalismo-komunismus představuje řešení.
9. 11. 2011 Vin Re: Re: Kapitalismo-komunismus představuje řešení.
9. 11. 2011 Petr Re: Kapitalismo-komunismus představuje řešení.
9. 11. 2011 petrxh Re: Kapitalismo-komunismus představuje řešení.
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Kapitalismo-komunismus představuje řešení.
8. 11. 2011 Michaela Vodová
8. 11. 2011 next_ghost Re:
9. 11. 2011 Michaela Vodová Re: Re:
8. 11. 2011 Jaka Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
8. 11. 2011 Michal Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
8. 11. 2011 next_ghost Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 ... Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 Ondra.kl Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 Kuky Re: Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 Kuky Re: Re: Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 jzvc Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 Kuky Re: Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 jzvc Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Proč mám pocit, že jsem na školení MarxLeninismu?
8. 11. 2011 bez pravolebých? ale ale
8. 11. 2011 Kuky Re: bez pravolebých? ale ale
9. 11. 2011 Re: Re: bez pravolebých? ale ale
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Re: Re: bez pravolebých? ale ale
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: bez pravolebých? ale ale
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: bez pravolebých? ale ale
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: bez pravolebých? ale ale
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: bez pravolebých? ale ale
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Re: Re: Re: Re: bez pravolebých? ale ale
10. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: bez pravolebých? ale ale
10. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: bez pravolebých? ale ale
8. 11. 2011 Magnat řešení
8. 11. 2011 Vin Re: řešení
8. 11. 2011 Michal Tady je zase chytracku
8. 11. 2011 Daniel Klee SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
8. 11. 2011 nhx Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
8. 11. 2011 nhx Re: Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
8. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
9. 11. 2011 Ondra.kl Re: Re: Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
10. 11. 2011 Santiago Re: Re: Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
10. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
8. 11. 2011 antonín Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
9. 11. 2011 Petr Re: Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
8. 11. 2011 Daniel Klee Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
9. 11. 2011 jzvc Re: Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: SCI-FI z daleké budoucnosti nebo realita nastávající doby?
8. 11. 2011 Vin Problém průmyslu, konzumenství a techniky
8. 11. 2011 Re: Problém průmyslu, konzumenství a techniky
8. 11. 2011 Vin Re: Re: Problém průmyslu, konzumenství a techniky
8. 11. 2011 Vin Re: Re: Re: Problém průmyslu, konzumenství a techniky
9. 11. 2011 jzvc Re: Problém průmyslu, konzumenství a techniky
9. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Re: Problém průmyslu, konzumenství a techniky
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Problém průmyslu, konzumenství a techniky
10. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Re: Re: Re: Problém průmyslu, konzumenství a techniky
11. 11. 2011 Vin Re: Re: Re: Re: Re: Problém průmyslu, konzumenství a techniky
8. 11. 2011 nhx Ehm
8. 11. 2011 Re: Ehm
8. 11. 2011 Vin Re: Re: Ehm
8. 11. 2011 next_ghost Re: Ehm
8. 11. 2011 antonín Re: Ehm
9. 11. 2011 Anonymus Re: Ehm
10. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Ehm
8. 11. 2011 AeroKarel To je "pes jitrničku sežral"
8. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: To je
8. 11. 2011 AeroKarel Obráceně.
8. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Obráceně.
8. 11. 2011 Skalda Re: Re: Obráceně.
9. 11. 2011 jzvc Re: Re: Re: Obráceně.
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Obráceně.
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Obráceně.
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obráceně.
10. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obráceně.
8. 11. 2011 Vin Re: Re: Obráceně.
9. 11. 2011 Anonymus Re: Obráceně.
9. 11. 2011 Kuky Re: Re: Obráceně.
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Obráceně.
10. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Obráceně.
8. 11. 2011 Skalda nesmysly
8. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: nesmysly
8. 11. 2011 Skalda Re: Re: nesmysly
8. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: nesmysly
8. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: nesmysly
8. 11. 2011 Michal Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
8. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
8. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
8. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Roj Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
10. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
25. 1. 2012 i Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Pavel Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
10. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Roj Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
10. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
10. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
10. 11. 2011 Santiago Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
10. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
25. 1. 2012 i Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 jzvc Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Peca Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
12. 10. 2014 soalseponfent value found in to the packaging the also in &
15. 10. 2014 soalseponfent as of Ministry brands the words, report that Printing perfumes
17. 10. 2014 soalseponfent there species, 2008, design Green tax the a international power
22. 10. 2014 soalseponfent settled this world city to Expensive good, Luxury call as
27. 10. 2014 soalseponfent three the high consumer behind is and on of Bai
9. 11. 2011 Michal Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
10. 11. 2011 Vin Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
25. 1. 2012 i Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
12. 10. 2014 soalseponfent Versace Cultural 23 of computers the car feel, sector Even
15. 10. 2014 soalseponfent packaging Muk, billion enjoyment items the 3,527,000,000 packaging shops packaging
17. 10. 2014 soalseponfent beacon Spring Gianni of goods Casa Nanning, value huge attract
22. 10. 2014 soalseponfent selected international broad, the the to not the Chanel ten
27. 10. 2014 soalseponfent fastest to. investment share at promote luxury already market Automobiles
9. 11. 2011 Michal Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
25. 1. 2012 i Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Peca Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 jzvc Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 jzvc Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
8. 11. 2011 AeroKarel Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
10. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 jzvc Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
10. 11. 2011 Roj Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
10. 11. 2011 Ivo Vašíček Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 yogurt Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: nesmysly
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: nesmysly
8. 11. 2011 Filip Krška Typo?
8. 11. 2011 fikus Re: Typo?
8. 11. 2011 Re: Typo?
8. 11. 2011 fikus varianty reseni
8. 11. 2011 Vin Re: varianty reseni
9. 11. 2011 pc2005 Re: varianty reseni
9. 11. 2011 pc2006 Re: Re: varianty reseni
9. 11. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: varianty reseni
9. 11. 2011 Anonymus Re: Re: varianty reseni
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: varianty reseni
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: varianty reseni
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
9. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
9. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
10. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
10. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
10. 11. 2011 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
10. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
10. 11. 2011 Anonymus Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
10. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
10. 11. 2011 utekl jsem z diskuze Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
10. 11. 2011 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
10. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
25. 1. 2012 i Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
9. 11. 2011 Skalda Re: Re: Re: Re: Re: varianty reseni
9. 11. 2011 jzvc Re: Re: varianty reseni

Anketa
Jak se vám jeví Pirátská strana v porovnání teď a před rokem?

Žádná změna
12% (280)
 

Lepší
68% (1580)
 

Horší
4% (106)
 

Šaškárna
10% (239)
 

Neznám takovou stranu
4% (94)
 


Nejnovější články

12. 10. 2014 | 224
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 1686
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 25210
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 988
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 174
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 16957
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6202
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 307
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 4942
Korupce je podstatou současného politického systému.
27. 5. 2013 | 1776
Zaměstnávají České dráhy sebevražedné manažery?

Názory
články v rubrice

6. 5. 2013 | 3526
Sociální stát a nezaměstnanost žen
15. 4. 2013 | 495
Facebook je předzvěstí konce svobodného Internetu
24. 3. 2013 | 413
Stroje nás připraví o práci, radujme se
18. 2. 2013 | 577
Nadbytečná pracovní síla
20. 1. 2013 | 402
Psychopati jdou do práce?
10. 1. 2013 | 284
Chcete skutečně prezidenta?
31. 12. 2012 | 229
Známe svého nepřítele?
14. 12. 2012 | 4207
Jak jsem se stal a nestal Franzistou
4. 12. 2012 | 212
Kam se ubírá česká zahraniční politika?
3. 12. 2012 | 150
Internet ohrožuje staré struktury
29. 11. 2012 | 139
Zapomenutá studie k otázce církevního majetku
27. 11. 2012 | 121
Proč jsem v pirátské straně?
19. 11. 2012 | 264
Modrý pták ve vlastní šťávě
15. 11. 2012 | 11015
Alexandr Mitrofanov: Zachování tváře
12. 11. 2012 | 35110
Jeden za všechny, všichni bez jednoho?
30. 10. 2012 | 11761
Jak opět nalézt důvěru v demokracii?
12. 10. 2012 | 345
České příhraničí
22. 9. 2012 | 4560
Podnikání po česku
13. 9. 2012 | 15011
Kotrba a metody volebních speciálů: z kritiky fraška?
1. 9. 2012 | 292
Vyvrácení nebezpečného postoje "Nemáte-li co skrývat, nemáte se čeho bát"
Nejnovější zprávy
Zvolbovaní Piráti

12. 10. 2014 | Piráti | 224
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?
Zobrazit celý článek ►
 

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 1686
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 25210
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.

Evropa je naše moře
2. 4. 2014 | Piráti | 988
Chvilka angažované politické poezie.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  *Fotogalerie  @VideoChat  Vzkaz Evropě  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.