24. 4. 2014, 0:23

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Reportáž  *Fotogalerie  #Pirátská síť  @VideoChat  Vzkaz Evropě  Komix
Pat a Mat řádí v České televizi: Údaje o neparlamentních stranách neexistují!


Názor | Ale byla to fuška zjistit. Před dvěma měsíci jsem se obrátil na Českou televizi s žádostí, aby mi poskytla informace o politické vyváženosti svých pořadů. Šlo mi zejména o neparlamentní politické strany. To, s čím jsem se setkal, je natolik pozoruhodné, že jsem se rozhodl sepsat krátké pokračování Zámku.29. 5. 2011

Žádost

Nejprve jsem podal informační žádost, ve které jsem chtěl znát způsob, jak Česká televize, která hospodaří s miliardami veřejných peněz, zaručuje politickou vyváženost vysílání. Chtěl jsem znát, kolik minut dostaly jednotlivé politické strany ve vysílání a zjistit, v jakém poměru je tento vysílací prostor k jejich preferencím. Zejména mě zajímalo, jak si na tom stojí neparlamentní strany.

Na žádost odpověděla Česká televize za tři týdny, zatímco zákonná lhůta činí 7 dní, a v odpovědi vyjádřila svůj názor, že žádost nesplňuje zákonné požadavky a pokud ji nedoplním, bude odložena. Česká televize se ani nenamáhala tím, aby mi řekla, že chce znát moje datum narození. Říkáte si, že pro poskytnutí informací není datum narození potřeba? Máte úplnou pravdu. Fakt, že chybí datum narození samozřejmě podle zákona není důvodem odložení žádosti..., ovšem pokud nejste v České televizi. :-)

Stížnost

Tato nekompetence mě natolik vytočila, že jsem obratem žádost doplnil a rovnou s ní podal stížnost. V té jsem České televizi vytkl, že nedodržela lhůty a neurčila správně datum doručení, protože při dodání do datové schránky je podání učiněno okamžikem, kdy správnímu orgánu došlo, nikoliv okamžikem, kdy se do datové schránky osoba přihlásila.

Infostížnost

A opět začala dlouhá doba, kdy Česká televize nereagovala. Proto jsem proti vyřizování žádosti podal tak zvanou infostížnost na nečinnost, o které rozhoduje generální ředitel České televize. Nejprve se mi generální ředitel omluvil, že jejich pracovník neumí pracovat s datovou schránkou a přikázal České televizi, aby žádost do 15 dnů vyřídila.

Následoval zábavný odstavec, že datum narození sice není důvodem odložení (jak původně televize tvrdila), ale že je žádost má podle zákona mít, tak je třeba zákon dodržet. Dovolím si citovat, co ve vztahu k mému podání nazvanému „Žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím“ pan generální ředitel napsal:

Námitka stěžovatele, že chybějící údaj (datum narození) České televizi rozhodně vyřízení žádosti nebránil, je neoprávněná. Zákon o svobodném přístupu k informacím taxativně stanoví, jaké náležitosti má mít žádost o informace. Jsou dvojího druhu:
  • 1. náležitosti, jejichž absence má za následek to, že podání není žádostí ve smyslu zákona a
  • 2. náležitosti, jejichž absence sice nemají za následek to, že podání není žádostí ve smyslu zákona, ale zákon povinnému subjektu ukládá vyzvat k doplnění, aby žádost byla perfektní.
Jako jedna ze dvou náležitostí, jejíž absence má za následek to, že podání není žádostí ve smyslu zákona, je povinnost uvést, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Technicky vzato, absence formálního označení žádosti jako žádosti ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, stejně jako absence data narození, by vyřízení žádosti nebránilo. Zákon ale stanoví, jaké náležitosti má žádost mít, a ty je nutné dodržet.

Pro ty, kdo zrovna nemají na očích zákon o svobodném přístupu k informacím, připomínám, že zákon ukládá povinnému subjektu vyzvat žadatele k doplnění právě v případech, kdy nedostatek údajů brání vyřízení žádosti (§14(5)a InfZ), například v případě poskytnutí licence. Ale já jsem žádnou licenci nechtěl, já jsem chtěl jen informace!

Rozhodnutí: Místo informací dva internetové odkazy

Moje podání, které čítalo tři věcně správné odstavce, do kterých se vešlo jak doplnění, tak stížnost, bylo podnětem pro Českou televizi k rozsáhlé lidové tvořivosti. Světe div se, Česká televize vyprodukovala pětistránkový elaborát, jehož podstatou bylo poskytnutí dvou internetových odkazů na dvě publikace, které mě vůbec nezajímaly a o které jsem vůbec nežádal:
Česká televize v odůvodnění jednoznačně uvedla, že žádná informace o délce vysílání pro jednotlivé politické strany neexistuje. Z odůvodnění také vyplývá, že Česká televize nemá k dispozici dokument, který by obsahoval analýzu zastoupení neparlamentních politických stran.

Na jednu stranu má v kodexu napsáno, že bude zpracovávána analýza prostoru poskytnutého jednotlivým stranám a hnutím, na druhou stranu toto kritérium evidentně vůbec nesleduje.

Chyba není v nás, ale v zákoně

Další čtení už je jen pro otrlé, protože je to snůška právní ignorance a mocenské arogance:

Nejprve se Česká televize ohradila proti tomu, že jsem uvedl, že podle výslovného znění §1 zákona o elektronických úkonech je Česká televize orgánem veřejné moci pro účely tohoto zákona a že se vůči orgánům veřejné moci činí podání podle §18 tohoto zákona, přičemž pravidla jsou stejná jako pro písemnosti.

Česká televize se s tím vypořádala jednoduše: „Použití legislativní zkratky orgán veřejné moci je v tomto zákoně chybné.“ Zde už Česká televize zapomněla, že zákon je zákon a zákony je nutné dodržet. (Srovnej část infostížnost.) Česká televize sice zjistila, že jde o legislativní zkratku, ale už zapomněla, co to legislativní zkratka znamená.

Kdo je úřad? Ne Česká televize, ale žadatel!

To nejlepší nakonec: Česká televize na základě své geniální úvahy dospěla k tomu, že při vyřizování infožádosti vlastně vůbec není správním orgánem.

Tak tedy malé cvičení: Co je to správní orgán? Orgán, který vydává rozhodnutí. Jak se jmenoval dokument, ve kterém dospěla Česká televize k tomuto kurióznímu závěru? Rozhodnutí České televize. Stačilo jí k tomu několik nesouvisejících citátů z judikatury ústavního soudu, které se ovšem zákona o elektronických úkonech vůbec netýkaly.

A protože Česká televize není orgánem veřejné moci, když jí posíláte písemnost, řídí se její doručování §21 správního řádu. Ale §21 Doručování právnickým osobám je v díle 4, který uvozuje §19 Společné ustanovení o doručování, podle něhož „písemnost doručuje správní orgán.“

Takže si ten okamžik vychutnejte, stačí psát dopis České televizi a už nejste jenom ubohý občan, ale jste správní orgán neboli úřad. :D

Je tohle vůbec možné, nebo šéfují právní oddělení České televize Pat a Mat?

 
Datum: 29. 5. 2011, Autor: Jakub Michálek, člen komise pro kopírování a Internet Pirátské strany
Přečteno: 2902x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 37 čtenářů, celková známka je 1.21.
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

1. 6. 2011 volani.webnode.cz Česku vzdálená vize funkce české televize.
30. 5. 2011
29. 5. 2011 qw qw
29. 5. 2011 lookas CT
29. 5. 2011 Roj Re: CT
29. 5. 2011 Brooch Re: CT
29. 5. 2011 next_ghost Re: CT
29. 5. 2011 Martin Tomes Re: Re: CT
31. 5. 2011 Brooch Re: Re: Re: CT
29. 5. 2011 Miro Doručení
29. 5. 2011
30. 5. 2011 HaRD Pokračování?
29. 5. 2011 ic datum doručení?
29. 5. 2011 Jakub Michálek Re: datum doručení?
29. 5. 2011 Miro Re: Re: datum doručení?
29. 5. 2011 ic Re: Re: Re: datum doručení?
29. 5. 2011 Jakub Michálek Re: Re: Re: datum doručení?
29. 5. 2011 haw masakr! :D

Anketa
Jak se vám jeví Pirátská strana v porovnání teď a před rokem?

Žádná změna
14% (245)
 

Lepší
64% (1076)
 

Horší
5% (89)
 

Šaškárna
11% (191)
 

Neznám takovou stranu
4% (72)
 


Nejnovější články

2. 4. 2014 | 156
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 48
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 172
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 4580
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 286
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 4119
Korupce je podstatou současného politického systému.
27. 5. 2013 | 1225
Zaměstnávají České dráhy sebevražedné manažery?
6. 5. 2013 | 2184
Sociální stát a nezaměstnanost žen
28. 4. 2013 | 515
Zkorumpované banky, zkorumpovaný kopírovací průmysl: Jaktože můžou externalizovat své obchodní problémy?
24. 4. 2013 | 405
CISPA aneb šmírování internetových uživatelů opět na scéně

Názory
články v rubrice

6. 5. 2013 | 2184
Sociální stát a nezaměstnanost žen
15. 4. 2013 | 493
Facebook je předzvěstí konce svobodného Internetu
24. 3. 2013 | 373
Stroje nás připraví o práci, radujme se
18. 2. 2013 | 572
Nadbytečná pracovní síla
20. 1. 2013 | 401
Psychopati jdou do práce?
10. 1. 2013 | 284
Chcete skutečně prezidenta?
31. 12. 2012 | 220
Známe svého nepřítele?
14. 12. 2012 | 630
Jak jsem se stal a nestal Franzistou
4. 12. 2012 | 191
Kam se ubírá česká zahraniční politika?
3. 12. 2012 | 133
Internet ohrožuje staré struktury
29. 11. 2012 | 135
Zapomenutá studie k otázce církevního majetku
27. 11. 2012 | 119
Proč jsem v pirátské straně?
19. 11. 2012 | 263
Modrý pták ve vlastní šťávě
15. 11. 2012 | 10985
Alexandr Mitrofanov: Zachování tváře
12. 11. 2012 | 8787
Jeden za všechny, všichni bez jednoho?
30. 10. 2012 | 11210
Jak opět nalézt důvěru v demokracii?
12. 10. 2012 | 341
České příhraničí
22. 9. 2012 | 3789
Podnikání po česku
13. 9. 2012 | 12285
Kotrba a metody volebních speciálů: z kritiky fraška?
1. 9. 2012 | 285
Vyvrácení nebezpečného postoje "Nemáte-li co skrývat, nemáte se čeho bát"
Nejnovější zprávy
Evropa je naše moře

2. 4. 2014 | Piráti | 156
Chvilka angažované politické poezie.
Zobrazit celý článek ►
 

Pirátské noviny mají nové sponzory
1. 4. 2014 | Piráti | 48
Pirátské noviny se v minulých dvou letech významně nepohodly s vedením České pirátské strany na vzájemné spolupráci při publikování pirátského obsahu. Po roce redakční přestávky se nyní podařilo činnost obnovit.

Zrození České pirátské strany
16. 3. 2014 | Piráti | 172
Vzpomínky na vznik Pirátské strany jsou nesmazatelné. Dnes se podíváme pět let do historie. Píše se rok 2009 a smyčka kolem svobodného Internetu se začíná nebezpečně utahovat.

Rozhovor k rozšíření autorského zákona
30. 6. 2013 | Kopírovací monopol | 4580
V souvislosti s nově zaváděnou legislativou na ochranu autorských práv, přinášíme přepis online rozhovoru se zástupkyní Ochranného svazu instalatérů a sanitárních pracovníků.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Reportáž  *Fotogalerie  #Pirátská síť  @VideoChat  Vzkaz Evropě  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.